Fase B – omplassere

Fase B – omplassere

Fase B starter når resultatet av innplasseringen i fase A er kunngjort i avdelingen.

Fasen varer frem til vedkommende mottar oppsigelsen. Avdelingen (DIF) beholder arbeidsgiveransvaret for sine overtallige inntil de slutter eller blir ansatt i en annen avdeling i Forsvaret.

Hensikten med fase B er å ivareta arbeidsgivers plikt til å omplassere internt overtallig personell i passende stilling i virksomheten hvis det er mulig. Utgangspunktet her er stillinger i hele Forsvaret. Det er Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) som ivaretar arbeidsgivers plikt hvis det ikke er mulig å omplassere i egen avdeling.