Illustrasjon forsvarsansatte i trapp

Oppsigelse

Prosessen som er beskrevet her er begrunnet i statsansatteloven § 19, «virksomhetens forhold».

Den formelle oppsigelsesprosessen starter ved at den ansatte får overlevert dokumentet «Orientering om videre prosess etter innplassering» og får status som overtallig.