Om profesjons- og kulturprosjektet

Prosjektet jobber i stort etter innsatslinjene system, ledelse og kultur. Samtidig skal vi redefinere den militære profesjonen og jobbe for et mer likestillt og mangfoldig forsvar for økt operativ evne.

Kontakt Avdeling for profesjon og kultur
fst.pk@mil.no

Besøksadresse
Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo 

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor

Per Thomas Bøe

Flaggmester

Marit Horgen

Oberstløytnant

Jostein Røraas

Kommunikasjonssjef Profesjon og kultur
Telefon: 40 82 82 11

Hanne Røislien

Spesialrådgiver

Paal Skullerud

Kaptein

Amanda Bergh Schjeldrup

Løytnant

Danel Hammer

Seniorrådgiver

Ørjan Skarning Andersen

Kommandérsersjant

Kenneth Lysell

Major

Pil til høyre
Profesjons- og kulturprosjektet