Bilde1

Regelverksenheten

Regelverksenheten er Forsvarets rådgiver for regelverksforvaltning. Enheten har ansvaret for regelverksutvikling og publisering av regelverk i hele forsvarssektoren.

Regelverksenheten (RE) er en avdeling i Forsvarets fellestjenester. Avdelingen bistår hele forsvarssektoren med tjenester knyttet til regelverksforvaltning.

Hovedoppgavene til Regelverksenheten er å:

  • bistå med format, formalia og regelteknisk gjennomgang av nye regelverk
  • rådgi om regelverk som effektivt styringsinstrument
  • gjøre regelverk som er utarbeidet i forsvarssektoren, tilgjengelig i Forsvarets publiseringsløsning for avtaler og regelverk (FOBID)
  • holde kurs og gi opplæring, for eksempel innen regelverk som styringsinstrument, hvordan skrive gode regelverk, søk i lovdata, rettsdata og FOBID.

Målsetningen er blant annet å bidra til at brukerne på en enkel måte kan finne frem til gjeldende regler, og at forsvarssektorens interne regelverk er oppdatert og bidrar til effektiv styring, forsvarlig drift og økt rettssikkerhet.

Kontakt

Skal du utarbeide et nytt internt regelverk, eller har du spørsmål om publisering av internt regelverk, eller annet innen regelutvikling og tilgjengeliggjøring? Ta kontakt med Regelverksenheten:

Thomas Hol Fosse

Leder
Telefon: 23 09 53 60

Simen Egeberg

Juridisk
Telefon: 23 09 53 70

Frode Bjørn Wernø

Teknisk
Telefon: 23 09 53 68