Det er tradisjon på Huseby leir å tenne julegranen sammen. Soldater fra alle kompanier møtte opp til allsang, Pepperkaker, gløgg, tale fra gardesjefen og julesanger spilt av 3. Gardekompanis musikktropp / 

It is a tradition in Huseby Army Base to light the Christmas tree together. soldiers from every company were present. Traditional songs, speeches and Christmas cookies were accompanied with the first snowfall.

Julehøytiden er fylt med kontraster

Julehøytiden kan være ensom og tøff. Særlig i turbulente tider som nå, med krigen i Ukraina, høye priser og en spent sikkerhetssituasjon.

Det er forventninger om glede og hyggelige juleforberedelser, sterke fellesskap og nære familierelasjoner. Men det er også prestasjonskrav eller stress overalt. Ting som må bakes, kjøpes eller gjøres. Julen i år preges for mange av høye mat- og strømpriser, krig i Ukraina og en spent sikkerhetssituasjon.

Noen gleder seg til jul, og andre gruer seg. Noen ser frem til å være med sine nærmeste, andre kjenner på en uro i magen over familien som skal samles.

For noen er dette den beste tiden av året – en tid for tradisjoner, god mat og festligheter. For andre er det tiden hvor en kjenner ekstra på savnet og sorgen over dem vi har mistet, en tid for ensomhet, mørke eller meningsløshet.

Vi er her for deg

Forsvarets krisetelefon – grønn linje – er alltid tilgjengelig med forståelsesfulle samtalepartnere. De er flinke til å lytte og prate med alle som trenger dette.

  • 0510 3088 (militært nummer)
  • 800 30 445 (sivilt nummer)
ORL170614hh_006.jpg
Feltlivssynshumanist Ida Helene Henriksen.

Julehøytiden – med alle sine kontraster – kan vekke noen grunnleggende eksistensielle spørsmål og søken i oss mennesker. Hvilken retning skal livet mitt ta? Hvordan skal jeg finne mening i livssituasjonen min? Hvordan skal jeg forsone meg med min egen og andres smerte?

Den eksistensielle søken kan føre til et ønske om å snakke med noen. En venn, en kjæreste, en kollega, en i familien eller en profesjonell samtalepartner. Denne «noen» vi trenger eller ønsker å snakke med, sitter ikke med noen svar på våre vegne. Det ligger i de eksistensielle spørsmålenes natur. Men dersom han eller hun er en god lytter, en som oppmerksomt og empatisk undrer, spør og reflekterer sammen med oss, kan vi lettere finne ut av eget liv og finne veien videre.

Eksistensiell lengsel og søken er ikke noe som skal kureres, Eksistensiell søken er en del av menneskelivet og er snarere noe som skal møtes og gis rom. Slik kan vi vokse og modnes som menneske og medmenneske.

Den mørkeste tiden på året er en anledning til å reflektere over hvordan vi kan skape trygge, gode og meningsfylte felleskap, og hvordan vi kan bidra med litt lys i mørket – for hverandre.

La oss bruke denne tiden godt, ved å levendegjøre verdiene våre der vi kan. For vi trenger mot i gode menneskemøter. Mot til å lytte, mot til å stå sammen uten å ta vekk det vonde, og mot til å si høyt hvordan ting egentlig er akkurat nå. Fordi et jeg blir bare mulig i møte med deg.

Ta godt vare på dere selv og hverandre, kjære alle sammen. Vi ønsker dere alle en god, kontrastfylt jul!