Det er tradisjon på Huseby leir å tenne julegranen sammen. Soldater fra alle kompanier møtte opp til allsang, Pepperkaker, gløgg, tale fra gardesjefen og julesanger spilt av 3. Gardekompanis musikktropp / 

It is a tradition in Huseby Army Base to light the Christmas tree together. soldiers from every company were present. Traditional songs, speeches and Christmas cookies were accompanied with the first snowfall.

Vær til stede for dem som trenger det mest

Julehøytiden kan være ensom og tøff. Særlig nå i en periode med smittebølge og nye restriksjoner. Her gir tre erfarne ledere i Forsvaret råd om hvordan du kan være en støtte for andre høytiden.

Leder av Råd for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret, Ronny Kristoffersen

Jule- og nyttårsfeiringen er for de fleste en høytid for glede, kjærlighet, omsorg, raushet, gaver, god mat og samvær med sine nærmeste.

JW200420-4.jpg
Ronny Kristoffersen.

Men, for enkelte er høytiden en vanskelig tid, der mørke tanker, isolasjon og depresjon preger hverdagen. For dere kan ensomheten bli forsterket når en ser andres lykke og harmoni i blant annet sosiale medier. Dessverre er jule- og nyttårsfeiringen en periode der vi ser flere selvmord. Derfor er det spesielt viktig at alle gjør en ekstra innsats for å ta vare på hverandre. Dette innebærer ikke bare å se hverandre, men også å prate med hverandre og bruke tid sammen med dem som trenger det mest.

Vi i Rådet for selvmordsforebyggende arbeid for Forsvaret oppfordrer alle til å være tilgjengelig. Slik at dersom noen strekker ut hånden som et rop om hjelp, tar vi tak i hånden og hjelper personen opp og videre.

De som har opplevd at noen av deres nærmeste har tatt selvmord i forbindelse med jul og nyttår, har det erfaringsmessig tøft i denne tiden. Ikke vær redd for å spørre hvordan det går med dem, og om det er noe dere kan hjelpe dem med. Alle kan trenge litt ekstra omsorg når man har det tøft.

Vi er her for deg

Forsvarets krisetelefon – grønn linje – er alltid tilgjengelig med forståelsesfulle samtalepartnere. De er flinke til å lytte og prate med alle som trenger dette.

  • 0510 3088 (militært nummer)
  • 800 30 445 (sivilt nummer)

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland

Forsvaret er mennesker. Som mennesker er vi alle mye mer enn den rollen vi skal fylle for at Forsvaret skal levere operativ effekt. Vi er 24-timers utøvere i våre egne liv, som inneholder mange flere fasetter enn vår faglige profesjon. Som fagperson har jeg fått lov til å bidra til å redde liv gjennom mange år som flyger i redningshelikoptertjenesten.

_U7A1323.jpg
Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.

Som medmenneske vet jeg at vi alle kan bidra til å redde liv gjennom å være tilgjengelig og til stede i den daglige dialogen vi har på arbeidsplassen vår. Det betinger at vi fullt og helt ser våre kolleger som medmennesker, og viser omsorg. Dette er ekstra viktig inn mot høytider, fordi utfordringene vi sliter med, gjerne blir blåst opp i et forstørrelsesglass av ensomhet og følelsen av å ikke høre til når hele samfunnet favner rundt det indre og det familiære.

Etter at jeg tok over som sjef for Luftforsvaret, har mine tre fokusområder vært forstå, lær og inkluder, som omhandler læringsmiljø og utvikling for alle ansatte som står i midten av disse tre begrepene. I forsvarssammenheng sier vi alltid «løs oppdraget, ta vare på folkene våre».

Verdien i Forsvaret er først og fremst folkene våre. Derfor må vi evne å ta vare på hverandre, og påse at alle rundt oss har det bra. Det betyr å være oppmerksom på mer enn bare det vi ser på overflaten, og vi må utvikle vår evne til å forstå mer av det som vi ikke umiddelbart kan se. Det krever en innsats, men belønningen kan være langt større: å redde liv.

Forsvarets hovedverneombud, Knut Erik Erstad

Forsvaret har en god og tydelig innsats på å forebygge selvmord. Rådet for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret gjør en kjempejobb for å øke kompetansen og åpenheten rundt dette temaet i Forsvaret. For meg som Forsvarets hovedverneombud er dette en del av det helhetlige arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Verneombudene i Forsvaret er en del av de ressursene som er tilgjengelig for dem som trenger det.

20190115tk_I1479.jpg
Forsvarets hovedverneombud, Knut Erik Erstad.

Viktigheten av mental helse har blitt tydeligere for mange gjennom pandemien, og flere har fått føle på konsekvensene av manglende sosial kontakt og kontroll. Nå går vi inn i julen med en ny runde med inngripende tiltak og økt usikkerhet. Dette kommer i tillegg til at høytiden også i normale år oppleves som en vanskelig tid for en del mennesker. Også blant våre venner og kollegaer.

Jeg støtter fullt ut oppfordringen fra Ronny Kristoffersen om å holde et ekstra øye på dem rundt deg – særlig dem du opplever at kanskje ikke har det så bra. Snakk med dem rundt deg. Det kan føles ubehagelig å spørre andre om de har det vanskelig, men det gir også mestring. I Forsvaret vet vi at det som er riktig å gjøre, ikke alltid er det som er lett å gjøre.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke de vernepliktige for deres innsats gjennom Tillitsvalgtordningen (TVO) og Soldataksjonen. De har virkelig bidratt til å gi Forsvarets arbeid med mental helse og selvmordsforebygging ny energi og synlighet i organisasjonen.