Lagfører leder laget i en kontakt. 

//

Sergeant leading his squad during an attack.

Lagførerkurs i Hæren

Kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter du trenger for å kunne fungere som lagfører i Hæren.

Type
Fagutdanning
Sted
Rena
Varighet
14 uker
Avdeling
Hæren
Søknadsfrist
Søkes via egen avdeling

Kurset er rettet mot planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagnivå. Fullført og bestått kurs kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

Oppstart neste kurs er i første halvdel av august 2022.

Krav til søker

 • Tilfredsstille fysiske krav for opptak, og bestå fysiske krav til karakter 5
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå)
 • Norsk statsborger
 • Gyldig sikkerhetsklarering for «Hemmelig»
 • Medisinsk skikket «kan vurderes/skikket intops» i henhold til bestemmelsene for militær helsetjeneste.
 • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (GSU) i løpet av de siste 5 årene
 • Tjenesteresultater til «Forventet» eller høyere
 • Fullført minimum 12 måneder førstegangstjeneste innen kursstart

Etter gjennomført lagførerkurs følger en fagutdanningsperiode på 10–20 uker, avhengig av hvilke fagfelt du skal jobbe innenfor. Fagutdanningen skal gi deg nødvendig kompetanse for å virke som lagfører i avdelingen din.

Spørsmål og svar

 1. Målgruppen er fast tilsatt personell i gradssjiktet OR2–4 og vernepliktige som har fullført 12 måneder førstegangstjeneste innen kursstart.

  Disse skal være tiltenkt stilling som lagfører med OR4-grad ved avdelingen. Kurset kan også søkes av personell tilsatt i Hæren, men som tjenestegjør i fellesavdelinger.

 2. Lagførerutdanning gir deg nødvendige forutsetninger for å kunne fungere som leder på lagsnivå i Hæren. Utdanningen er svært praktisk, med fokus på lagføreren i lederrollen.

  Lagførerskolen skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. Spesialistkorpset er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver.

  Kursets fagplan omfatter militær ledelse, plan- og beslutningsprosess, stridsteknikk, instruksjonslære og militær fysisk trening.

 3. Lagerførerskolen ligger på Rena i Østerdalen, rundt 30 kilometer nord for Elverum. Utdanningen varer i 14 uker. Det gjennomføres normalt to kurs i året, med oppstart i august/september og januar/februar.

 4. Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder.

  Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men du må regne med noe aktivitet i helgene.

 5. Er du allerede ansatt i Forsvaret, vil du beholde tilsettingsforhold med beordring, lønn og andre vilkår under utdanning. Er du sivil eller i førstegangstjeneste, gis du en midlertidig ansettelseskontrakt med prøvetid på 6 måneder fra dagen lagførerkurset begynner. Ved bestått lagfører- og fagutdanning, får du fast kontrakt med Forsvaret (T-35).

  Under lagførerkurset får du grunnlønn, men ikke tillegg (i henhold til ATF og HTA). Du må også forberede deg på dele rom med andre, uten kompensasjon for utilfredsstillende kvarter.

  Graden OR 4 får du når du disponeres fast i en stilling med det gradsnivået. Avdelingene skal jobbe for å ha en slik stilling ledig til deg etter endt utdanning.

 6. Etter fullført og bestått utdanning kan du jobbe som lagfører ved en av Hærens avdelinger. Som lagfører får du ansvaret for å lede og utdanne en enhet på 4 til 8 personer.

 7. Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe som korporal (OR 4) i Hæren. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle lederstillinger på lavere nivå i Hæren. Etter praksis som lagfører kan du søke andre stillinger på OR4-nivå, for eksempel som instruktør.

  Lagførerkurs med påfølgende tjeneste som lagfører, kvalifiserer til opptak til befalsutdanning ved Forsvarets høgskole. Kurset åpner videre for en rekke stillinger i Hæren, og er en av inngangsportene til en lang karriere som spesialist i Forsvaret.

Opptak og forberedelser

 1. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Du finner lenke til søknadsskjema øverst på denne siden.

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.

 2. For å finne de best kvalifiserte kandidatene til Hærens lagførerskole, vurderes kandidatene basert på det den enkelte soldat har vist gjennom sin tid i førstegangstjenesten eller som grenader. Du må selv melde interesse for å søke lagførerskolen til din nærmeste leder, dette vil også være et tema på midtveissamtalen du vil ha i løpet av tjenesten. Etter at du har meldt interesse, vil avdelingen vurdere ditt lederpotensial opp mot kompetanseområdene definert i Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse. Disse beskrives kort i teksten under og vil være en vurdering som gjøres av avdelingen gjennom hele tjenestens varighet.

  Løse oppdrag
  Viser evne til å planlegge, organisere, prioritere og lede arbeidsoppgaver. Er beslutningssterk og løser oppdukkende utfordringer. Følger opp gitte krav og bidrar aktivt for å nå mål og løse oppdrag.

  Rollemodell 
  Verner om kjerneverdiene respekt, ansvar, mot. Er lojal overfor organisasjonen. Er åpen for tilbakemelding og for å lære av andre. Viser integritet igjennom å handle konsistent med egne verdier og egen lære.

  Mental robusthet
  Tenker klart i intensive situasjoner med høy fysisk og psykisk belastning. Mestrer vanskelige livsbegivenheter. Er følelsesmessig stabil. Har omstillingsevne i usikre situasjoner. Står foran og viser vei under usikkerhet eller når situasjonen oppleves som vanskelig.

  Samspill
  Bygger gode relasjoner gjennom samarbeid, involvering og tilpassing av egen atferd. Motiverer og inspirerer gjennom god kommunikasjon og tydelig krav – og forventningsavklaringer. Støtter andre i krevende situasjoner og oppnår tillit hos dem rundt seg.

  Utvikling
  Bidrar til fleksibilitet, kreativitet og nytenking i oppdragsløsning. Er selvstendig og viser vilje og evne til å utvikle seg selv. Identifiserer og stimulerer til nytenkning, selvstendighet og refleksjon hos sine medarbeidere.

 3. 3000 meter løp

  • Menn: 13:30
  • Kvinner: 14:30

  Hang-ups

  • Menn: 5A
  • Kvinner: 10B

  Medisinballstøt

  • Menn: 4,5 m
  • Kvinner: 3,3 m

  Stille lengde

  • Menn: 2,25 m
  • Kvinner: 1,95 m 

  Kandidater må også kunne svømme 200 meter. Dette gjennomføres med fri svømmestil, uten tidskrav.

 4. Lagførerkurset er et krevende kurs som legger til grunn at du har gode grunnleggende soldatferdigheter. I tillegg til fysiske forberedelser for å gjennomføre et krevende kurs, bør kandidatene trene på grunnleggende soldatferdigheter i forkant av kurset. Det kan også være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene, bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av kurset.

  Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school