Sjefskurset

​Sjefskurset gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

GENERELL INFORMASJON 

Seksjon Sjefskurs ved Forsvarets høgskole har ansvar for gjennomføring av Sjefskurset og er lokalisert på Akershus festning. Kurset arrangeres to ganger i året og strekker seg over tre måneder. Målsetningen er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Seksjon Sjefskurs har også ansvar for Informasjonskurset og Byråkratprogrammet.

Seksjonen ledes av en kommandør fra Forsvaret og i staben inngår medarbeidere fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

HISTORIKK

Forsvarets høgskole (FHS) ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1949, men første ordinære kurs ble ikke avholdt før høsten 1955. Dette kurset var opphavet til dagens Sjefskurs. Kurset hadde som formål: «å forberede utvalgte offiserer og sivile embetsmenn for å fylle nøkkelstillinger og ledende stillinger i totalforsvarets organisasjon». Fra august 2018 ble Forsvarets høgskole utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret i tillegg til Institutt for forsvarsstudier (IFS). Seksjon Sjefskurs er i dag integrert i IFS. 

 1. Haugsdal Roar_Hovedlærer_2

  Roar Haugsdal

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet

  Mette O'Connor_2

  Mette Birkelund O'Connor

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Opsahl-Sværen Joakim Traavik

  Joakim Traavik Opsahl-Sværen

  Kommandørkaptein
  Hovedlærer fra Forsvaret

  Annika Rodriguez V3

  Annika Kristin L. Rodriguez

  Førstekonsulent
  Kurskoordinator

  Walbækken Knut

  Knut Walbækken

  Kommandør
  Seksjonsleder

Mer om Sjefskurset, Informasjonskurset og Byråkratprogrammet