Sjefskurset

​Sjefskurset gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

GENERELL INFORMASJON 

Seksjon Sjefskurs ved Forsvarets høgskole har ansvar for gjennomføring av Sjefskurset og er lokalisert på Akershus festning. Kurset arrangeres to ganger i året og strekker over tre måneder. Målsetningen er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Seksjon Sjefskurs har også ansvar for Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet, som er et videreutviklingsprogram på vegne av departementsfellesskapet for ledere med potensiale til å bekle toppstillinger i byråkratiet.

Seksjonen ledes av en oberst fra Forsvaret og i staben inngår medarbeidere fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

HISTORIKK

Forsvarets høgskole (FHS) ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1949, men første ordinære kurs ble ikke avholdt før høsten 1955. Dette kurset var opphavet til dagens Sjefskurs. Kurset hadde som formål: «å forberede utvalgte offiserer og sivile embetsmenn for å fylle nøkkelstillinger og ledende stillinger i totalforsvarets organisasjon». Fra august 2018 ble Forsvarets høgskole utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret i tillegg til Institutt for forsvarsstudier (IFS). Seksjon Sjefskurs er i dag integrert i IFS. 

Mer om Sjefskurset, Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet
 1. Bredal, Tore-Martin_Udir

  Tore-Martin Bredal

  Avdelingsdirektør
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Egelid, Ernst Rune_Kommandør2

  Ernst Rune Egelid

  Kommandør
  Hovedlærer Forsvaret

  Haugsdal Roar_Hovedlærer_2

  Roar Haugsdal

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet

  Annika Rodriguez_2

  Annika Kristin L. Rodriguez

  Førstekonsulent
  Kurskoordinator

  Sleppen, Bente_Ob5_

  Bente Sleppen

  Oberst
  Seksjonsleder

  Thorkelsen Liv Margareth

  Liv Margareth Thorkelsen

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet