Maren Aspmo

Gratulerer med tilbud om studieplass i Forsvaret

Her finner du all praktisk informasjon om studiestart ved Forsvarets høgskole.

Du skal møte på Heistadmoen leir i Kongsberg kommune. Hvilken dato du skal møte opp avhenger av tidligere kompetanse i Forsvaret. Datoene er søndag 1. august innen klokken 1800, og onsdag 11. august, innen klokken 1600. Skjemaet under inneholder en veiviser som gir deg informasjon om hvilken dato du skal møte til.

Skjemaet finner du her

Utover dagen (1./11. aug) vil det være skyttelbuss mellom jernbanestasjonen (Kongsberg) og leiren. For noen av dere vil utdanningen foregå digitalt den første uken, men dere skal fortsatt møte til tidspunktet dere får i skjemaet over. Allerede nå kan du begynne å jobbe med den digitale modulen i undervisningen slik at den er fullført innen oppmøte.

Det kan ta flere dager fra oppmøte til du får datamaskin og tilganger fra Forsvaret, derfor kan det være lurt å ta med deg privat datamaskin for å komme i gang fra dag én.

 

Praktisk informasjon

 1. Forsvaret dekker utgifter til reise og kost (statens billigste reisemåte) for de som er bosatt innenlands ved oppmøte til utdanning. Reiseregning blir skrevet på Heistadmoen. Husk å ta vare på kvitteringer.

  Dersom ikke flybestilling allerede er ordnet gjør du dette ved å ringe Forsvarets reisekontor på tlf 78 10 03 00 mellom fra kl. 0800 – 1500 hverdager. Flyreiser bestilt utenom Forsvaret vil du ikke få refundert.

  Det er viktig at all dokumentasjon som gjelder søknader knyttet til godtgjøringer medbringes/er elektronisk tilgjengelig når du kommer til Heistadmoen. Dette gjelder blant annet kvitteringen på reiseutgifter du har hatt for å komme deg til tjenestestedet.

  Dersom du allerede tjenestegjør i Forsvaret skal du ta med deg bekledningen som du har fått av Forsvaret til «odel og eie». Eksempler på slikt utstyr er: marsjstøvler, undertøy, ullsokker og t-skjorter. De som ikke tar med materiellet til oppstart, blir selv ansvarlige for å dekke kostnaden for nytt materiell.

 2. Dersom du får tilbud om koronavaksine på sivil helsestasjon før du skal møte til studier i Forsvaret, ønsker vi at du benytter deg av dette tilbudet.

  Dersom du har symptomer på Covid-19 skal du ikke møte som planlagt på Heistadmoen, men oppsøke lokal teststasjon. Ved negativ PCR-test og bedring av symptomer, kan du møte på Heistadmoen. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus. Dersom du havner i denne situasjonen skal du kontakte seniorkonsulent Tomas S. Gustu på [email protected]

 3. Du kan søke om ulike stønader fra Forsvaret. Det er viktig at du tar med nødvendig dokumentasjon for det du søker om ved oppmøte på Heistadmoen.

  Her finner du mer informasjon om økonomi, permisjon og andre goder.

 4. Eventuell restferie og tidskvoter for tidligere arbeidsforhold skal være oppgjort innen oppstart utdanning. Det vil ikke bli anledning for avspasering under utdanningen.

  Sørg for at det militære rullebladet ditt er oppdatert før du møter opp. Dersom du allerede har sikkerhetsklarering på bakgrunn av tidligere tjeneste i Forsvaret, kontrollér denne der du var ansatt/hadde kontrakt tidligere før fremmøtetidspunkt. Du skal ha sikkerhetsklaring HEMMELIG/NATO SECRET under utdanningen. Eventuelle avvik håndteres ved ankomst på Heistadmoen.

  Snakk med S-2/ASO i tidligere avdeling og få vedkommende til å sende sikkerhetskonvolutten din til Forsvarets høgskole v/Rossow, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo.

 5. Hvis du ikke har gjennomført førstegangstjeneste tidligere, vil første utdanningsår godskrives som godkjent 12 måneder førstegangstjeneste. All utdanningstid utover dette er frivillig tjeneste.

 6. Utdanningen medfører plikttjeneste tilsvarende lengden på utdanningen. Dersom du blir relegert eller må avslutte utdanningen før den er fullført, er det Forsvarets behov som styrer hvor plikttjenesten skal avtjenes. Det er ikke mulig å si opp i plikttjenesten.

 7. Ved endring i forhold som gjør at du ikke lenger oppfyller vilkårene som er satt for å gjennomføre utdanningen, eller for tilsetting i Forsvaret, vil du kunne miste studieplassen (f.eks skikkethet, helse, vandel, faglig progresjon, ikke får eller mister sikkerhetsklarering). Endringer skal meldes til FPVS fortløpende via kontaktskjema forsvaret.no/kontakt

 8. Generell natt- og helgepermisjon kan ikke påregnes før tidligst i uke 40. Det kan forekomme fritid på søndager fra slutten av august, men smittevern vil likevel kunne føre til restriksjoner. Alle vil i tillegg være underlagt særlige beredskapskrav frem til uke 40, også i fritiden. Dette innebærer blant annet at alle nødvendige hygieneartikler og medisiner du måtte trenge, må medbringes og minst kunne vare til uke 40.

  På grunn av utdanningen vil det ikke være mulig å stemme på valgdagen. Både praktiske forhold og smittevernsscenarioene gjør at du heller ikke kan påregne å få mulighet til å avgi forhåndsstemme etter at du har møtt på Heistadmoen. Vi anbefaler derfor at du benytter tilbudet om tidlig stemming, som er tilgjengelig i perioden 1. juli – 9. august. Informasjon om dette finner du på kommunens nettsider.

  Mer praktisk informasjon om oppholdet på Heistadmoen vil du finne i den digitale undervisningsmodulen.

Digital undervisnings-modul

Allerede nå kan du begynne med den digitale undervisningsmodulen på It’s Learning slik at du blir bedre kjent med studiet.

 1. For å registrere din deltagelse i den digitale undervisningsmodulen, må du registrere deg her:

  https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?fritekst=digi&inst=FORSV.

  Dette vil gi deg tilgang til undervisningsmateriellet i It’s Learning. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil en time fra registrering gjort til du får tilgang.

  Om adressen ikke virker, kan du forsøke denne i stedet:

  https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=FORSV

  Du som skal møte 1. august for å gjennomføre grunnleggende HK416 og/eller sanitetsutdanning slik det blir beskrevet i det elektroniske skjemaet tidlig i dette brevet, anbefaler vi på det sterkeste at du har fullført den digitale undervisningsmodulen før oppmøte.

  Administrativ informasjon

  Vedlagt dette dokumentet finner du administrativ informasjon fra FHS om oppstart av utdanning. Eventuelle spørsmål kan rettes til Magnhild Skare ved FHS på e-post: [email protected] Ytterligere avklaringer tas etter oppmøte på Heistadmoen leir.

  Digital kursportal First Responder  

  Alle kadetter skal i løpet av det første emnet gjennomføre grunnkurs, oppfriskningskurs eller konverteringskurs for first responder (tactical casualty combat care-konseptet). Dere er blant de første som får tilgang til en nyutviklet digital plattform som skal innføres i sanitetsutdanningen i Forsvaret til høsten. 

  Du trenger ikke å gjennomføre dette opplegget før oppmøte, men det er fint om du gjør deg kjent med innholdet før du møter. Kursportalen inneholder blant annet teoretiske leksjoner, prosedyrevideoer, quizer, forum og dokumenter. 

  Slik logger du deg på kursportalen:

  1. Gå til kurs.sessvollmoen.no og logg på med Bank-Id. 
  2. Opprett profil innen 21. juli 24:00. Du får tilgang til innhold fra og med 23. juli 15:30. 
  3. Etter at du har fått tilgang - logg på og klikk på logoen til Forsvarets sanitet (FSAN; våpenskjold med slange). 
  4. Klikk deretter på UNDERVISNING -> FR - FIRST RESPONDER -> First Responder undervisning. 
  5. Se, klikk og lær! 

   

  Noter gjerne hva du synes fungerer bra, og hva som med fordel kan endres.  

  Etter endt kurs i august setter vi stor pris på en tilbakemelding. Den er ikke obligatorisk, men det er en mulighet til å forbedre First Responder-kursene for alle i Forsvaret.  

  NB: Kurstilbakemelding kan kun sendes inn ÉN gang. Du kan gå inn å kikke på tilbakemeldingsskjemaet, men pass på at du ikke sender inn dette før kurset er ferdig. 

  Ytterligere avklaringer tas etter oppmøte på Heistadmoen leir. Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til [email protected].