Mastergrad

Forsvarets høgskole tilbyr mastergrad i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium. Studiet er Norges høyeste fagmilitære utdanning.

En master i militære studier er med på å kvalifisere deg til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer du å tenke analytisk og kritisk om bruk av militære virkemidler. Fullført studium gir en akademisk grad som gjør deg attraktiv også i andre deler av offentlig og privat sektor.

Samtidig ivaretar masterutdanningen Forsvarets behov for ansatte med høy kompetanse. Særlig gjelder det kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger ut fra vekslende teknologiske, sosiale og politiske forhold.

Mastergraden i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for politiet.   

Søknadsfrist lyses ut på Forsvarets intranett.

Her finner du oversikt over alle emner, læringsmål og pensum.