TLU

Teknisk lederutdanning

En fagteknisk lederutdanning for deg med Vg2 eller fagbrev. Etter endt utdanning blir du leder og mekaniker i Forsvaret.

Type
Fagutdanning
Sted
Sessvollmoen
Varighet
1-2 år
Avdeling
Forsvarets logistikkorganisasjon
Søknadsfrist

Opptaksprøver gjennomføres 3.–10. mars 2022 på Sessvollmoen

Krav til søker

  • Bestått sesjon med minimum 4 på teoritesten.
  • Være norsk statsborger før opptak
  • Bestå opptak, inkludert fysi​ske minstekrav på nivå 5. Opptaket for TLU varer i rundt 9 dager og gjennomføres på vinter/vår (se punktet «Opptaket» nederst på siden)
  • Oppstart til TLU er i starten av august på Sessvollmoen
  • Kunne sikkerhetsklareres
 1. Fylt 18 år og bestått ett av følgende Vg2 før skolestart:

  • Vg2 kjøretøy
  • Vg2 arbeidsmaskiner
  • Vg2 industriteknologi

  Etter utdanningen får du enten: 

  • Fagbrev som bilmekaniker tunge kjøretøy, og blir kjøretøymekaniker og leder i Forsvaret
  • Fagbrev som industrimekaniker, og blir våpenmekaniker og leder i Forsvaret
 2. For å bli kjøretøymekaniker og leder i Forsvaret må du ha bestått et av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Landbruksmaskinmekaniker
  • Motorsykkelmekaniker
  • Chassispåbygger
  • Biloppretter

  For å bli våpenmekaniker og leder i Forsvaret må du ha bestått et av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Industrimekaniker
  • CNC-operatør
  • Børsemaker
  • Finmekaniker
  • Automatiker
  • Optroniker
  • Sveiser

  For å bli leder innen teknisk materiellforsyning (lagerleder) i Forsvaret må du ha bestått et av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Reservedelsekspeditør
  • Logistikkoperatør
  • Fagbrev innen relevante tekniske fag
  • Allmennfag
 3. For å bli mekaniker og leder i Forsvaret må du ha gjennomført førstegangstjeneste og være tilsatt i militær avdeling før utdanningen starter og bestått et av de samme fagbrevene innen de samme fagretningene som for løp2. I tillegg fagbrev innen et av følgende fagretninger:

  Basemateriell:

  • Elektriker
  • Varme og kuldepumpeoperatør

  Teknisk materiellforsyning (TMF):

  • Reservedelsekspeditør
  • Logistikkoperatør
  • Fagbrev innen relevante tekniske fag
  • Allmennfag

Utfyllende informasjon om de ulike løpene

 1. Grunnleggende soldat-, fag- og lederutdanning

  Utdanningen starter med rekruttskole og grunnleggende soldatutdanning innen skyting, stridsteknikk, samband, førstehjelp, nærstrid, fysisk trening og feltøvelser.

  Du skal også gjennom en omfattende ledelsesmodul hvor du får teoretisk og praktisk trening i lederskap. Utdanningens viktigste mål er å gi deg kompetanse til å bekle rollen som leder og mekaniker.

  Fagopplæring og fagprøve

  Som lærling vil du få kontrakt med opplæringskontoret i Forsvaret og opplæring i henhold til læreplanen for ditt fag. Utdanningen omfatter fagopplæring, relevant verkstedtjeneste og feltøvelser i tråd med læreplanen. Du avslutter læretiden med en fagprøve. Etter bestått utdanning får du fagbrev som bilmekaniker tunge kjøretøy, eller som industrimekaniker.

  Eksamen

  Eksamen gjennomføres som feltøvelse, og er en test på at du kan fungere som leder for en gruppe soldater i et teknisk miljø. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som leder innen ditt fagfelt.

  Obligatorisk praksisperiode

  Etter bestått utdanning følger en periode med obligatorisk praksis i 3 år, som leder og mekaniker. Etter utdanningen er du også sikret jobb som yrkestilsatt i Forsvaret hvor videre praksis og utdanningsmuligheter er mange. En av mulighetene er å ta befalsutdanning (befalsskole) for å bli sersjant (OR5).

 2. Fagopplæring og lederutdanning (avhengig av forkunnskaper fra tjeneste i Forsvaret)

  Som elev vil du ha fagbrev, førstegangstjeneste, noe utdanning og erfaring fra Forsvaret. Vi tar utgangspunkt i din kompetanse og gir deg utdanningen du trenger for å betjene relevant materiell.

  Du skal også gjennom en omfattende ledelsesmodul hvor du får teoretisk undervisning og praktisk trening i lederskap. Utdanningens viktigste mål er å gi deg kompetanse til å bekle rollen som leder og mekaniker.

  Eksamen

  Eksamen gjennomføres som feltøvelse, og er en test på at du kan fungere som leder for en gruppe soldater i et teknisk miljø. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som leder innen ditt fagfelt.

  Obligatorisk praksisperiode

  Etter bestått utdanning følger en periode med obligatorisk praksis i 2 år, som leder og mekaniker. Etter utdanningen er du også sikret jobb som yrkestilsatt i Forsvaret hvor videre praksis og utdanningsmuligheter er mange. En av mulighetene er å ta befalsutdanning (befalsskole) for å bli sersjant (OR5).

 3. Fagopplæring og lederutdanning (avhengig av forkunnskaper fra tjeneste i Forsvaret)

  NB! Søkere til løp3 må ha godkjenning fra egen avdeling før de søker.

  Som elev vil du ha fagbrev, førstegangstjeneste, utdanning og erfaring fra Forsvaret. Vi tar utgangspunkt i din kompetanse og gir deg den videreutdanningen du trenger for å betjene relevant materiell. Du skal også gjennom en omfattende ledelsesmodul hvor du får teoretisk undervisning og praktisk trening i lederskap. Utdanningens viktigste mål er å gi deg kompetanse til å bekle rollen som leder og mekaniker.

  Eksamen

  Eksamen gjennomføres som feltøvelse, og er en test på at du kan fungere som leder for en gruppe soldater i et teknisk miljø. Etter bestått eksamen blir du sertifisert som leder innen ditt fagfelt.

  Praksisperiode – jobb ved egen avdeling

  Etter bestått utdanning skal du tilbake til tjeneste i egen avdeling som leder og mekaniker. Etter utdanningen er du også sikret jobb som yrkestilsatt i Forsvaret hvor videre praksis og utdanningsmuligheter er mange. En av mulighetene er å ta befalsutdanning (befalsskole) for å bli sersjant (OR5).

Felles om utdanningen

Teknisk lederutdanning på Sessvollmoen er en unik og intensiv utdannelse som krever motiverte og arbeidsvillige elever med gode tekniske, mentale og fysiske ferdigheter. Etter utdanningen blir man leder med ansvar for en gruppe med soldater innen en av følgende fagretninger:

 • Kjøretøymateriell
 • Våpenmateriell
 • Basemateriell (kun løp 3)
 • Teknisk materiellforsyning (kun løp 3)

En teknisk leder med sin mekanikergruppe, er uunnværlig viktig for Forsvarets operative evne og kampkraft. Forsvaret har avansert teknisk materiell og en leder og mekaniker må kunne bruke, vedlikeholde og reparere materiellet i varierende og utfordrende situasjoner. I tillegg må man være en handlekraftig og omsorgsfull leder i et operativt miljø.

Uavhengig av hvilket løp du går på skal alle elever før uteksaminering ha gjennomført kvalifiserende teknisk utdanning og bestått kurs på relevant teknisk materiell. I tillegg skal alle gjennomføre en sammensatt og omfattende lederutdanningsmodul. Etter bestått utdanning og eksamen vil du bli sertifisert som teknisk leder, klar for yrkespraksis og jobb i Forsvaret.

Vilkår i utdanningsløp 1–3

  • Varighet: 2 år inkludert fagbrev
  • Plikttjeneste: 3 år
  • Godtgjørelse under utdanning: 1G
  • Forlegning ved Sessvollmoen: Romdeling
  • Forpleining: Fri kost
  • Permisjonsreiser: 7 permisjonsreiser
  • Tjenestested etter utdanning: Forsvarets behov
  • Ansettelse etter utdanning: Fast  
  • Varighet: 1 år
  • Plikttjeneste: 2 år
  • Godtgjørelse under utdanning: 1G
  • Forlegning ved Sessvollmoen: Romdeling
  • Forpleining: Fri kost
  • Permisjonsreiser: 3 permisjonsreiser
  • Tjenestested etter utdanning: Forsvarets behov
  • Ansettelse etter utdanning: Fast  
  • Varighet: 1 år
  • Plikttjeneste: 1 år
  • Lønn under utdanning: Grunnlønn u/ATF
  • Forlegning ved Sessvollmoen: Enkeltrom (hvis kapasitet)
  • Forpleining: Fri kost
  • Permisjonsreiser: Ingen
  • Tjenestested etter utdanning: Tilbake til egen avdeling
  • Ansettelse etter utdanning: Fast  

Spørsmål og svar

 1. TLU på Sessvollmoen utdanner mekanikere og tekniske ledere, samt lagerledere til Forsvaret. Som teknisk leder i Forsvaret er det viktig med god kunnskap i fagområdet du skal jobbe med. Utdanningen legger stor vekt på grundig teknisk forståelse, slik at du som leder kan veilede sine soldater når de møter på utfordringer.

  Utdanningen gir opplæring på flere grunnleggende fag som elektronikk, elektrooptikk, hydraulikk, mekanikk, lagerledelse og annet som skal gjøre deg til en bedre fagperson. Når denne delen av utdanningen er over, vil du gjennomføre vedlikehold eller forvaltningskurs på materiellet du skal jobbe med i praksisperioden.

  For mekanikere vil kursene bestå av en teoretisk del der du får en helhetsforståelse for materiellet. Deretter gjennomfører du servicer og reparasjoner slik at du opparbeider deg gode ferdigheter og forståelse innen vedlikehold av avanserte tekniske systemer. Eksempler på slike kurs kan være lastebiler, stormpanservogner, stridsvogner, ingeniørmateriell, våpen, våpen/tårn systemer og siktesystemer. For lagerpersonell vil opplæringen bestå av kurs innen materiell og lagerstyring.

  Felles for utdanningen er at den retter seg mot et vidt spekter av teknologiske systemer, både gammelt og nytt. Forsvaret har behov for at du som mekaniker og leder kan løse utfordringer når de oppstår, ved hjelp av tilgjengelige ressurser. Noen ganger vil du oppleve mangel på deler når du skal reparere, og utdanningen har derfor søkelys på kreativ oppdragsløsning, i tillegg til tradisjonell feilsøking, reparasjon og komponentbytte.

  Underveis i utdanningen vil det også være moduler rettet mot ledelse- og soldatfag. Disse periodene kan være øvelser hvor du lærer å lede en gruppe under militære operasjoner.

 2. Teknisk lederutdanning passer godt for dere som har ønske om en variert og spennende jobb i fremtiden. Dere har ønske om å utvikle dere faglig og personlig hvor lederutdannelsen er sentral.

 3. Selve utdanningen foregår i all hovedsak Sessvollmoen, mens noen kurs og obligatorisk yrkespraksis gjennomføres ved et av Forsvarets verksteder eller avdelinger.

  Forsvarets kompetansesenter for logistikk er den største avdelingen i Sessvollmoen garnison og har flere underavdelinger, der teknisk avdeling er en av disse.

  Sessvollmoen ligger i Ullensaker kommune med kort vei til Gardermoen, Jessheim, Eidsvoll og Oslo. Det er rundt 45 minutter med bil til Oslo og rundt 20 minutter til de andre stedene. Jessheim er den nærmeste byen og har de fleste tilbud som trengs i hverdagen.

 4. Som elev på løp 1 og 2 bor elevene på kaserne med flere på hvert rom, og man spiser i leirens spisemesse som serverer variert og næringsrik mat. Dagen starter normalt klokken 06.00 med morgenrutiner og frokost.

  Det daglige opplegget starter cirka klokken 08.00 og varer oftest til 16.00. Undervisningen foregår både i klasserom, på verksted, og utendørs. Utdanningen er intensiv og krever motiverte, selvstendige og arbeidsvillige elever. Noen uker kan ha lengre dager, og flere uker og helger går med til opplæring og øvelser.

  På fritiden kan man benytte seg av idretts og velferdstilbudene på Sessvollmoen. I leiren er det en egen velferdsavdeling som tilbyr et godt utvalg av fritidsaktiviteter. Idrettsavdelingen har fagkompetanse, aktiviteter, treninger og utlån av idrettsutstyr. Av fasiliteter kan nevnes stor idrettshall med klatrevegg, spinningssykler, tredemøller og styrkerom. Utendørs er det gressbane, lysløype, terreng løyper, sandvolleyballbaner og tuftepark.

 5. Etter utdanning gjennomføres plikttjenesten med graden korporal (OR4) primært som leder, for en gruppe på 2-5 soldater, ved en av Forsvarets avdelinger. 

  Gruppen du leder har ansvar for vedlikehold og reparasjoner på militært materiell som brukes under daglig tjeneste, øvelser og i militære operasjoner.

  Materiellet som skal vedlikeholdes, spenner over en lang rekke stridsviktig militært materiell som blant annet våpen, våpensystemer, optiske instrumenter, kjøretøy, aggregater og stridsvogner.  Det er spesialiseringer innen faggruppe som for eksempel «kjøretøy» eller «våpen». Din kompetanse fra det sivile og fra Forsvaret vil bestemme hva slags faggruppe du vil bli en del av. Det kan også bli behov og anledning for videre kurs og utdanning i yrkespraksisperioden.

  Som leder innen TMF, leder man tjenesten ved et lager som forsyner reservedeler og forbruksmateriell til faggruppene. Lagrene er containerbasert og er av varierende størrelse tilpasset det materiellet som de operative avdelingene er utstyrt med.

  Alle tekniske ledere må følge opp vedlikehold og status på eget og gruppens utstyr. Samtidig skal du ivareta sikkerhet, utdanne og lede dine soldater innen flere militære fagfelt. 

 6. Etter fullført og bestått teknisk lederutdanning på Sessvollmoen blir du normalt korporal (OR4). Du får fast jobb i Forsvaret til fylte 35 år med en prøvetid på 6 måneder. Når du har gjennomført plikttjenesten kan du velge å fortsette som leder med videre fordypning i din fagretning. Du kan også søke på Forsvarets ulike kurs eller videreutdannings muligheter og søke opprykk i grad med nye jobbutfordringer og tjenestesteder. For å gjennomføre befalsskolen må du ha karakteren 5 eller høyere på teoritesten fra sesjon.

  Forsvaret har jobber som innebærer mer administrasjon og planlegging, vedlikeholds ledelse, jobber i materiell og innkjøpsprosjekter eller som instruktør på en av Forsvarets skoler. Har du planer om universitet- eller høyskoleutdanning sivilt eller i Forsvaret kan du ta generell studiekompetanse og senere søke relevante jobber.

Opptak og forberedelser

 1. Kandidater på alle 3 løp søker elektronisk med innlogging gjennom ID-porten/Min ID. Søkere til løp 3 skal ha godkjenning med påtegning fra egen avdeling som vedlegg til søknaden. Etter innsending av søknaden vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din.

  Vi sender innkalling eller avslag kort tid etter søknadsfrist. De som mottar innkalling til opptaksprøver må raskt svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel siden det kan bli perioder av opptaket med ekstra fysiske påkjenninger, kombinert med mindre mat og søvn. Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet.

  De fysiske kravene må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen og da er en fordel at du klarer de fysiske kravene med litt margin. Det er også lurt å gå turer med tung sekk (20-30kg) i perioden før opptaket.

  Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en teknisk leder utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du også forberede deg på at motivasjonen din kan bli utfordret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.

   

 3. For å finne kvalifiserte og motiverte kandidater, gjennomføres opptak for teknisk lederutdanning på Sessvollmoen 3.–10. mars 2022.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du blir vurdert på bakgrunn av en medisinsk tilstand, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en teknisk leder.

  Utvelgelsen er grundig – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første perioden gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket. Det kan være lurt å bruke tiden mellom aktivitetene til å bli kjent med andre. En del av dem kan bli dine fremtidige medelever. Mot slutten av perioden blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre del er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens noen er fysisk slitsomme. Hensikten er å se hvordan aspirantene mestrer ulike situasjoner. Du blir observert i ulike roller, både som del av en laget, men også i rollen som leder. Vi ser først og fremst etter gode holdninger og hvordan du er som person.

  Når vi velger kandidatene til teknisk lederutdanning, er det de med potensial for utvikling vi ser etter. Dersom du blir vurdert blant de med best holdninger og utviklingspotensial, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om plass på TLU.