Scandic-Seilet-exterior-5

Nasjonal veterankonferanse 2023

Nasjonal veterankonferanse arrangeres for å øke forståelsen for veteraner, styrke veteranivaretakelsen og bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene i samfunnet.

Nasjonal veterankonferanse 2023 (NVK 23) finner sted på hotell Scandic Seilet i Molde. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram åpner konferansen 24. januar kl 10.30 og den avsluttes 25. januar kl 14.30. 

Hovedtemaene under årets konferanse vil være:

 

Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranfamilien

Forskning på veteranfeltet

Kompetanseheving av samfunnets aktører

Målgruppen for konferansen er alle aktører som er involvert i arbeidet med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Dette arbeidet inkluderer også personellets familie.

Ledere og andre representanter for departementer, statsforvalterembeter, fylkeskommuner, kommuner, direktorater, etater (inkludert Forsvaret), helseforetak, institusjoner, frivillige interesseorganisasjoner og andre ønskes velkommen til NVK 23 i Molde.

NVK 23 inkluderer også en gratis veterankonsert i Molde
domkirke tirsdag 24. januar kl 18.00 med påfølgende
festmiddag på konferansehotellet. Det settes opp gratis
busser i forbindelse med konserten.

Reise og overnatting i forbindelse med konferansen må
bekostes av den enkelte deltaker selv.

Konferansen arrangeres av Forsvaret ved Forsvarets veterantjeneste.

Ved spørsmål kontakt oss på:

[email protected]

PÅMELDING FRA 1.NOVEMBER:

Forsvaret:

Ansatte i Forsvaret klikk på denne lenken

 

Frivillige interesseorganisasjoner: 

Frivillige interesseorganisasjoner klikk på denne lenken

 

Andre aktører: 

Offentlige etater og andre klikk på denne lenken

 

FORELØPIG PROGRAM - NASJONAL VETERANKONFERANSE 2023

 • "Regjeringens tiltaksplan" - Oberst Morten Henriksen, Forsvarets veteraninspektør
 • "Velkommen til Rosenes by og Moldes veteranpolitikk" - Ordfører Torgeir Dahl, Molde kommune
 • "Kompetanseheving om Forsvaret i skolen" - Ordfører Yvonne Wold, Rauma kommune
 • "Prosjektet regional kompetansespredning" – Seniorrådgiver Marianne Bie, BUFDIR
 • "Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner" -  NKVTS
 • "E-læringskurset om veteraner" - Spesialrådgiver Svein Kallevik, RVTS ØST og veterankontakt Dag Lauritsen, Horten kommune
 • "Statsforvalteren sin rolle i veteranarbeidet" - Statsforvalter Else-May Norderhus, Møre og Romsdal

VETERANHISTORIER

 • "Mitt liv med veteran og møte med familievernkontoret" - Pårørende Anne Mette Albert og familieterapeut Herdis Dyrdal Stoknes

 

KONFERANSIERER

 • Forsvarets veteraninspektør, oberst Morten Henriksen
 • Nestkommanderende Forsvarets veterantjeneste/stabssjef, kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen
 • Sjef Forsvarets veteransenter, oberstløytnant Arnstein Hestnes

 

Forbehold om feil og endringer.

Siden bygges opp og endelig program er ikke fastsatt.