Nils Eivind Skaar

Unit
Royal Norwegian Naval Academy (RNoNA)
Position
Faglærer
Title
Lieutenant Captain/KNM Tordenskjold Navkomp