Sjøforsvaret øver med Luftforsvaret, Hæren og internasjonale deltakere under øvelse TG21-2 og Arctic Cooperation. Bildene er tatt utenfor Harstad og viser korvettene KNM Skjold, KNM Glimt og KNM Maud// HNoMS Glimt, HNoMS Skjold and HNoMS Maud outside Harstad, Norway, during exercise TG21-2.

Sammen om å sikre beredskapen for «NATO i Nord»

Sjøforsvaret øver for tiden i Nord-Norge sammen med norske og utenlandske styrker både på bakken, på sjøen og i lufta. Hensikten er å sikre godt samarbeid og beredskap, både nasjonalt og for «NATO i Nord».

For å sikre alliert forsvar i nord, er det viktig å trene under reelle forhold. Øvingsområdet vil strekke seg helt fra Bergen og nordover til Vestfjorden. 

Sjøforsvaret deltar med fregatter, korvetter, mineryddere og logistikkfartøy fra Marinen, og fartøy fra Kystvakten. Luftforsvaret deltar med jagerfly og droner, mens Hæren deltar med Artilleribataljonen. Av internasjonale enheter deltar den franske fregatten FS «Aquitaine». 

Øvelsen er en viktig arena for å klarere personell i kritiske funksjoner på Marinens fartøy. Å arbeide aktivt med disse øvingsmålene, er avgjørende for Marinens beredskap, klartider og forsvarsevne. 

– Denne øvelsen er viktig for å gjennomføre taktisk trening innenfor de ulike krigføringsområdene. Det er også en øvelse hvor vi får sjekket ut skipsskjefer og trent samvirke under tildels krevende værforhold, sier sjef Marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

Øvingsaktiviteten gjennomføres under et strengt smittevernregime for å hindre smitte og videre spredning av koronaviruset. Øving til tross for pandemien er viktig for å opprettholde et tilfredsstillende forsvar av Norge og NATO.  

Til media:

Bilder og video vil bli gjort tilgjengelig i Forsvarets mediearkiv fortløpende.

Pressekontakt:

Talsperson i Sjøforsvaret

Orlogskaptein Michel Hayes
Mobil: 988 11 246
E-post: [email protected]

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret

Kommandørkaptein Torill Herland
Mobil: 474 75 749
E-post: [email protected]

Fakta:

Øvingsaktiviteten er en arena for å kvalifisere personell til kritiske funksjoner om bord på Marinens fartøy.
Sjøforsvaret skal øve og utvikle Marinens evne innen høyintensitets krigføring.
Aktiviteten inkluderer også samvirke med Hæren og Luftforsvaret. 
Av internasjonale enheter, deltar Den franske fregatten FS Aquitane.
Øvingen foregår i området fra Bergen og opp til Vestfjorden.