Praktisk informasjon (økonomi)

Hvordan rekvitterer jeg våpenet mitt? Hvordan søker jeg utsettelse fra heimevernstrening? På denne siden finner du praktisk informasjon om tjenesten i Heimevernet.

IMG_5111
Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet
Utsettelse fra trening og øvelse
Søknader om utsettelse i forbindelse med aktivitet i HV skal sendes til din områdesjef.
Økonomi og godtgjørelse
Under tjeneste og øvelser i Heimevernet får du økonomisk tillegg eller godtgjørelse.
 1. FOBID er Forsvarets publiseringsløsning for avtaler, regelverk og andre styringsdokumenter.

  Søk i FOBID her

  Den ugraderte FOBID-databasen er helt ny og under utprøving. Derfor inneholder den kun et utvalg av ugraderte dokumenter.

  Forskrifter og lover

  Det er spesielt tre lover og forskrifter det er greit å ha kjennskap til som soldat i Heimevernet:

  Forsvarsloven

  Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste

  Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

 2. Normalt gjennomfører du rekvittering av våpenet ditt under årets trening. Det skal kontrolleres at alle soldater viser frem våpen med samme våpennummer som står på rekvitteringsskjemaet.

  Områdesjef skal siste treningsdag overlevere rekvitteringer for sin avdeling til distriktet ved G-4 seksjonen (materiell). Områdesjef skal informere distriktet om plan for utbedring hvis det er mangler eller avvik. Ved avvik har områdesjef 14 dager etter endt trening til å rette opp avviket. Dersom tiltakene ikke fører fram, skal en detaljert logg over hvem, hva, hvor, når fremlegges, slik at distriktet kan engasjere militærpolitiet til å forfølge den enkelte soldats manglende rekvittering.​

  Det er krav at personell som søker fritak eller utsettelse for årlig trening skal fremvise våpen for kontroll og rekvittering for å få søknaden behandlet. Fritak eller utsettelse vil ikke bli gitt før rekvittering er gjennomført. Det er gitt åpning for at fremvisning av våpen kan gjøres via Skype eller tilsvarende løsning. Forutsetningen er at våpennummeret er lesbart.

  Våpen som ikke rekvitteres vil bli inndratt. Ved overføring av personell mellom to distrikt skal våpen innleveres før overføring.

  Bestemmelser for oppbevaring av våpen, utstyr og materiell​

  • Våpenet skal oppbevares sikkert, todelt, i bolig. Ikke i garasje, bil, fellesboder eller ubebodde fritidshus/hytter. Vital del skal tas ut av våpenet og oppbevares sikkert, tørt, og adskilt fra resten av våpenet.
  • Til AG-3 skal tennstempel med fjær lagers på oppsetningsted etter årets trening eller annen aktivitet.
  • Til HK-416 skal sluttstykke lagers på oppsetningsted etter årets trening eller annen aktivitet.
  • Til MP-5 skal tennstempel med fjær lagers på oppsetningsted etter årets trening eller annen aktivitet.
  • Pistol Glock P-80 og maskinpistol MP-7 lagres kun ved militært lager og ikke hjemme.
  • Våpen, utstyr og materiell skal ikke forlates uten tilsyn/vakthold.
  • Alt utlevert utstyr og våpen skal medbringes til øvelser/årlig trening for kontroll, samt ved beredskapsheving. 
  • Utstyr skal være vedlikeholdt. Våpen skal være pusset og innsatt med våpenolje.
  • Tap av våpen skal meldes umiddelbart til distriktet og til politiet på telefon 02800.
  • ​Ta alltid vare på dokumentasjon (innleveringsseddel) ved innlevering av våpen, permanent eller midlertidig.

   

   

Personlig bekledning og utrustning

Områdesoldater fra HV-16 gjennomførte et skarpt ildoverfall under øvelse Njård 2018.

Du må ta godt vare på ditt militære materiell og ha kontroll på hvor du har det.

Plikten til å oppbevare materiellet fremkommer av Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste § 87. Den pålegger soldaten å oppbevare våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr på en betryggende måte og som videre gir soldaten en plikt til å etterse og ta vare på det utleverte materiellet.

 1. Du bytter utstyr som er ødelagt ved å fylle ut taps- og skademelding (TS) og levere den til adm. befal under årlig trening. Hun eller han vil da behandle TS og sørge for bytte eller erstatning av det skadde eller tapte materiellet.

  PBU som ikke passer skal meldes inn til adm. befal i god tid før neste trening. Avdelingen vil da sørge for bytting i forbindelse med årlig trening.

  Etter hvert kommer det en app hvor du vil kunne registrere bytte av PBU. Du vil da bestille riktig størrelse, få den tilsendt i posten med en returlapp for det som ikke lenger passer.

 2. Dersom du mister eller ødelegger noe av bekledningen eller utstyret du har fått utdelt, må du skrive en taps- og skademelding (TS). Spør befalet hvor du skal levere den. Hvis du har vært uforsiktig og har skylden for at utstyret ble mistet eller ødelagt, kan det hende du må betale for det. Du vil så få utlevert nytt. ​​​​

 3. Alt personlig utstyr må du ha hjemme. Det varierer litt i de forskjellig områdene om du må ha våpen hjemme.

 4. Dersom du skal flytte til et annet HV-distrikt, må du melde fra til din områdesjef om dette. Hovedregel ved flytting er at du blir overført til et annet heimevernsdistrikt. Du må da levere inn ditt personlige våpen til HV-distriktet du flytter fra. Alt øvrig materiell bringer du med deg til det nye distriktet. ​

 5. Våpenet skal oppbevares sikkert, tørt og todelt, i bolig. Ikke i garasje, bil, fellesboder eller ubebodde fritidshus/hytter.

  Vital del skal leveres inn etter årets trening eller annen aktivitet og oppbevares på oppsettingssted:

  AG-3: Tennstempel fjernes fra våpen og lagres på oppsetningssted.

  HK-416: Sluttstykke fjernes fra våpen og lagres på oppsetningssted.

  MP-5: Tennstempel fjernes fra våpen og lagres på oppsetningssted.

  MP-7: Skal ikke lagres hjemme, kun på godkjente AVA- lager.

  Pistol/P-80: Skal ikke lagres hjemme, kun på godkjente AVA-lager.

 6. Det er viktig at du rengjør, eventuelt tørker og børster materiell, som har blitt fuktig og møkkete etter bruk. Heng opp uniformen. Det er lurt å pakke og klargjøre stridssekk, bag og pakksekk, slik at du kjapt finner utstyret ditt hvis situasjonen krever det. Materiellet må ikke lagres i fuktige omgivelser.

 7. Per nå er det kun de som er nytilført i Heimevernet som kan bestille utsyr via. nett, følg denne linken.

Pil til høyre
Lurer du på noe angående ditt distrikt? Finn informasjon her

Uniform og sosiale medier

Det er viktig å være bevisst at du assosieres med Forsvaret når du opptrer i sosiale medier med uniform. Her gir vi deg noen tips!

Pil til høyre
Luftforsvaret utdanningscamp ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik.
Campen har fokus på rekruttering til førstegangstjeneste og teknisk utdanning i Luftforsvaret, spesielt blant jenter.
Pil til høyre
Bestilling av styrkedisponeringskort

Kontakt og varsling

0O3A9014

Har du eller en kollega blitt skadet, har du sett en nestenulykke eller vært vitne til brudd på regler, bestemmelser eller rutiner? Har du selv opplevd eller sett at andre blir mobbet eller trakassert?

I så fall skal det rapporteres inn til Forsvaret. Grunnen er enkel, det skal redusere risikoen for at det skjer igjen, og gjøre tjenesten i HV sikrere.

  • I linja
  • Forsvarets alarmsentral: 800 20 113
  • Forsvarets internrevisjon: 80089666 (full anonymitet)

  Les mer om Forsvarets varslingskanaler her

 1. Når du har meldt inn en uønsket hendelse, blir den sett på ved din avdeling og du vil få tilbakemelding når saken er behandlet. Alle varsler blir behandlet konfidensielt, de vil bli tatt på alvor og behandlet slik at du føler deg trygg og ivaretatt.

Når kan du bruke makt?

Hva må du vite juridisk før du bruker makt under et bistandsoppdrag?

Pil til høyre
Under øvelse Mjøsa III fikk områdesoldatene prøvd seg på caser for å teste ut hvordan de ville reagere på forskjellige situasjoner som kunne oppstå når de sikrer et objekt i regi av feltpresttjenesten og Michelle Johannessen som er instruktør i maktanvendelse.

Det var mange forskjellige caser som kom. En case handlet om en sjalu mann, en annen var tilbakelevering av et våpen som var funnet i skogen.

//

During exercise Mjøsa III area soldiers were tested in cases to test how they would react to various situations that could arise when they secure an object organized by the chaplain service and Michelle Johannessen who is an instructor in use of force.

There were many cases that arised. One was about a jealous man, another one was a man that had found a weapon in the wood and returned it.

Heimevernet og covid-19

Her finner du relevant informasjon om din tjeneste i Heimevernet i forbindelse med koronaviruset.

Pil til høyre
Soldater fra Heimevernets avdeling HV-01 Polar Bear VI støtter Politiet med grensekontroll på Ørje grensestasjon under Korona utbruddet
Uniform på jobben-dagen 6. desember 2024
Heimevernets soldater kan ta på seg uniform og bruke den i sin sivile jobb 6. desember 2024. Da fyller Heimevernet 78 år.
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt