Egen­erklæringen

Egenerklæringen er første steg på veien til en tjeneste i Forsvaret. Den er obligatorisk for hvert årskull og fylles ut her på nettet. Ta egenerklæringen på alvor og svar ærlig. Svarene dine avgjør om vi kaller deg inn til sesjon.

 1. Egenerklæringen sendes ut til hvert årskull i løpet av året de fyller 17 år. Det er et obligatorisk spørreskjema som du skal fylle ut på nettet. I skjemaet svarer du på ting som:

  • Helsen din
  • Fysisk form
  • Motivasjonen din
  • Interessene dine
  • Ønsker
  • Personlighetstest

  Ut fra svarene dine avgjør vi om du skal kalles inn videre til sesjon. Sesjon er neste skritt på veien til førstegangstjeneste, utdanning eller en jobb i Forsvaret. Nesten halvparten går videre til sesjon.

  Les om sesjon.

 2. Alle norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret, er vernepliktige fra året de fyller 19 til og med året de fyller 44 år. Alle årskull må derfor svare på egenerklæringen – også de som ikke vil i militæret. Svarene du gir, bruker vi til å avgjøre om du passer til å tjenestegjøre som soldat for Norge.

  Hvert år kalles ca. 25 000 inn til sesjon. Av disse fordeles ca. 12 500 til førstegangstjeneste. Ca. 9 500 fullfører sin førstegangstjeneste. Dette er om lag 1/6 av årskullet.

  Dersom vi kaller deg inn til førstegangstjeneste, kan du i utgangspunktet ikke nekte. Som norsk borger er førstegangstjenesten en plikt du har, men det er også en unik mulighet med tanke på jobb eller utdanning. Les mer om mulighetene dine.

 3. Du får spørsmål innen flere emner i egenerklæringen, og du trenger ikke vite noe om Forsvaret før du begynner å fylle ut. Men du kan gjerne øve på de fysiske testene. I egenerklæringen ønsker vi nemlig å vite:

  • Hvor lang tid du bruker på å løpe 3000 meter
  • Hvor mange armhevinger du klarer
  • Hvor mange kroppshevinger du klarer
  • Hvor langt du hopper i stille lengde

  Husk å forholde deg til gjeldende smitteverntiltak. Les om øvelsene og hvordan du utfører dem.

  Bruker du briller/linser, trenger du ikke laste opp brilleseddel i denne omgang. Hvis du blir innkalt til sesjon i fremtiden kan du ta det med der.

  Erklæringen er obligatorisk. Det er også viktig at du svarer ærlig på alle spørsmål, uavhengig av om du ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret eller ikke.

  Dersom du kalles inn til sesjon og består, har du to muligheter videre i Forsvaret: førstegangstjeneste eller utdanning. Forsvaret tilbyr en rekke forskjellige utdanninger og har over 50 tjenestemuligheter. Les om hva du kan gjøre i Forsvaret.

Sesjon
Når Forsvaret har fått inn alle svarene fra egenerklæringen, blir nesten 1 av 2 kalt til sesjon. På sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk.
Førstegangstjeneste
Rundt halvparten av dem som kommer til sesjon, blir deretter innkalt til førstegangstjeneste. Tjenesten gir mange muligheter for sosial og personlig utvikling.

Spørsmål og svar om egenerklæringen

 1. Ja, så lenge innloggingen til egenerklæringen er tilgjengelig, og svarfristen ikke har gått ut, kan du endre svarene dine.

  Dersom du vil endre svarene dine, logger du inn i skjemaet og svarer på nytt. Forsvaret oppbevarer ikke svarene dine på internett, derfor er skjemaet tomt neste gang du logger inn. Det er svaret du sender inn sist, som blir gjeldende.

 2. Nei, ikke etter svarfristen. Du skal gjennomføre egenerklæringen bare én gang. Derfor er det viktig at du tenker litt frem i tid. Selv om du ikke vil i militæret i dag, kan det jo være at du får lyst om fem år. Ta derfor egenerklæringen seriøst og svar ærlig. Da holder du mulighetene åpne for fremtiden.

 3. Er du norsk statsborger, får du vanligvis et brev fra Forsvaret i det året du fyller 17 år. Dette brevet kommer som regel på høsten. I brevet står det informasjon om hva egenerklæringen er, og hvordan du fyller ut.

  Dersom du blir norsk statsborger etter fylte 17 år, kan du få brev fra Forsvaret på et senere tidspunkt.

Om utfyllingen

 1. Du skal fylle ut resultat på de fysiske testene dersom du er i stand til det.

  • Om det er svært vanskelig å gjennomføre testene (for eksempel på grunn av midlertidig skade), skal du skrive antatt testresultat.
  • Om det er fysisk umulig for deg å gjennomføre testene, på grunn av varig funksjonshindring, må du ta kontakt med Forsvaret på telefon 915 03 003.
 2. Med ID-porten kan du bruke MinID eller BankID for å logge inn.

  Har du problemer med innlogging, uansett om det er med pin-koder, pin-kodeark, koder på SMS etc. så må du ringe ID-portens brukerstøtte på 800 30 300.

  Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 24 05 56 03. Se også ID-porten.no.

 3. Det hender at personer som åpenbart ikke skal inn i Forsvaret, likevel får egenerklæringen. Årsaken er at Forsvaret ikke har fått tilgang til helseopplysninger om personer under 18 år i forkant av utsendingen.

  Egenerklæringen må uansett besvares av alle som får brevet.

  Alternativ 1: Fyll ut hvis mulig

  Er du funksjonshemmet, har du en sykdom eller handikap som medfører at du åpenbart ikke skal inn i Forsvaret, skal du likevel svare hvis det er mulig. På skjemaet krysser du av for eventuelle funksjonshindringer og andre relevante helseopplysninger.​

  Alternativ 2: Ta kontakt

  Har du problemer med å fylle ut skjemaet på grunn av helse eller handikap, ring Forsvaret på 915 03 003, så blir situasjonen avklart.

 4. Egenerklæringen skal besvares på internett. Altså kan du fint svare fra utlandet. Om du bruker MinID for å logge inn, kan det være problemer med å få tilsendt PIN-kode på SMS i enkelte land, blant annet USA.

  Det kan være smart å ha med PIN-kodebrevet til MinID når du er i utlandet.

  Opplever du problemer med innlogging, ring ID-porten brukerstøtte. Fra utlandet må du ringe +47 24 05 56 03.

Om resultatet

 1. Når svaret er klart, får alle varsel i Altinn eller i digital postkasse. Svaret sendes ut i april. Dato blir kunngjort her når det er klart.

 2. Nei, Forsvarets behov og kapasitet til førstegangstjeneste er fylt opp med dem som ble valgt ut til sesjon. Vi kan dessverre ikke ta inn flere, selv om du endrer motivasjon eller skulle ønske å svare noe annerledes på egenerklæringen.

  Unntaket er om du i fremtiden tar en utdanning som Forsvaret har spesielt bruk for. Da kan du bli innkalt til sesjon på et senere tidspunkt.

  I tillegg kan enkelte ha mulighet til å søke utdanning i Forsvaret. I så fall står det nevnt i svarbrevet ditt. Se i svarbrevet hva som gjelder for deg.

 3. Nei, egenerklæringen gjennomfører du bare én gang, og du kan ikke svare på den senere eller justere svarene dine i etterkant.

  Det er Forsvarets behov som avgjør hvem og hvor mange som blir innkalt til sesjon og førstegangstjeneste fra år til år. Med hensyn til kapasitet og behov er det ikke mulig å forandre egenerklæringen i ettertid.

 4. Det var en totalvurdering av svarene dine, sett opp mot resten av årskullet ditt, som gjorde at du ikke gikk videre til sesjon.​​

  For noen er det opplagte grunner til at man ikke gikk videre, slik som helse. Men for mange er årsaken sammensatt og ikke opplagt.

  Forsvaret har begrenset med plasser på sesjon og enda færre plasser i førstegangstjeneste. Derfor må vi si nei til mange som ønsker seg plass, og som kanskje hadde vært kvalifisert. Det er stor konkurranse om plassene. Samtidig er ikke motivasjon viktigst. Forsvaret kaller inn flere som ikke er motiverte, fordi de har en kompetanse eller andre egenskaper Forsvaret trenger.

Utdanning i Forsvaret

Forsvaret utdanner ingeniører, flygere og ledere – for å nevne noe. Du trenger ikke militær erfaring, og du avtjener førstegangstjenesten under utdanningen.

Pil til høyre
Ingeniør skole elev Tonje Walle Skaastad fra Forsvarets høgskole cyber ingeniør skole på vinter øvelse i Norge
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt