Personvern i Forsvaret

Her finn du Forsvarets personvernerklæring, og du finn informasjon om personvernet ditt når du besøker nettstaden vår.

Forsvarets personvernombod

Personvernombodet kan gi råd og rettleiing generelt om Forsvarets handsaming av personvernopplysingar. 

Du kan kontakte Forsvarets personvernombod på:

  • E-post: forsvarets.personvernombud@mil.no
  • Brevpost: Forsvarets personvernombud, postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer
  • Telefon: ring 915 03 003 og be om å bli sett over til Forsvarets personvernombod


Innsyn, retting og sletting

Personvernombodet kan ikkje gje innsyn, rette eller slette dine personopplysningar, eller handsame klager.

Innsynskrav og klagar kan du rette i skjemaet nedanfor.

Forsvarets personvernerklæring
I personvernerklæringa finn du generell informasjon om korleis Forsvaret handsamar personopplysningar, og kva slags rettar du har.
Personvern på forsvaret.no
Vi lagrar ikkje personopplysingar om deg på forsvaret.no. Når du besøker sidene våre, handsamar vi personopplysingane dine på ein trygg måte.