Operasjoner og øvelser

Hver dag gjennomfører Forsvaret operasjoner i Norge og i utlandet. Og hele året planlegges og gjennomføres øvelser for å gjøre Forsvaret best mulig.

Internasjonale operasjoner og aktiviteter utenlands

Norske soldater deltar i militære operasjoner og aktiviteter verden over. Les hva norske soldater gjør.

Pil til høyre
Personell fra Air Mobile Protection Team i NORTAD II i FN operasjoenen MINUSMA, holder vakt med hund ved et norsk C-130J Hercules på oppdrag i Gao i Mali.

Øvelser

Forsvaret skal holde Norge trygt. Derfor trener og øver vi sammen med våre allierte, både her hjemme og i utlandet.

Pil til høyre
KNM Thor Heyerdahl: Norsk Nansen-klasse fregatt - sammen med et helikopter på Cold Response 2016. / KNM Thor Heyerdahl and a helicopter during Cold Response 2016

Joint Expeditionary Force

Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, og Norge har vært med siden opprettelsen i 2014.

Pil til høyre
FodMRMgWYAEbsIO