20220325tk_I1875

Forsvarets mediebank

I mars 2023 lanserer vi Forsvarets mediebank. Her vil du i første omgang finne bilete og video frå øving Joint Viking. Fleire bilete kjem etter kvart.

No lanserer vi Forsvarets mediebank. I første omgang vil mediebanken innehalde bilete og video frå Joint Viking 2023. Eldre bilete vil bli tilgjengeleg etter kvart.

Vilkår for bruk av mediebanken

Bell 412 SP er også tilstede under øvelsen Falcon Respons på Luftforsvarets base Rygge.
  • Innhaldet i Forsvarets mediebank er Forsvarets eigedom.
  • Når du nyttar bilete og videoar frå banken, skal du kreditere Forsvaret (Foto: fotografnamn/ Forsvaret). 
  • Du kan ikkje nytte Forsvarets bilete og videoar i kommersiell eller politisk samanheng. Du kan heller ikkje føre over Forsvarets foto og videoar til tredjepart, eller lagre dei i eigne databasar.
  • Du kan ikkje endre eller manipulere foto og videoar utan samtykke frå Forsvaret kommunikasjon.
  • Du skal heile tida følgje reglane i Ver Varsam​-plakaten.

Innhaldet i mediebanken er opphavsrettsleg verna materiale. Brot på reglane om opphavsrett etter åndsverklova kan føre til erstatningsplikt, eller bli straffa med bøter eller fengsel.

Forsvarets mediebank og personvernet ditt

Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har ansvar for mediebanken.

Mediebanken dokumenterer Forsvarets verksemd her heime og ute, og han inneheld foto og video i høg oppløysing. Banken er open for alle, anten du er journalist, forskar, bibliotekar eller student.

Vi har portrettfoto og bilete av mange menneske og tilsette, og publisering i banken er basert på samtykke i tråd med personvernregelverket. Ønskjer du å trekkje tilbake samtykke for bilete og filmklipp av deg i mediebanken, send ein e-post til mediebankansvarleg Sissel Amundsen.

Sei frå kva bilete og filmklipp det gjeld, så slettar vi dei. 

For meir informasjon om personvernet ditt, sjå Forsvarets personvernerklæring.

Forsvarets mediebank
Bilete og video frå mars 2023 og framover.
Fotoarkiv
Bilete og video eldre enn mars 2023.

Kontakt Bilderedaktør

Sissel Amundsen

Telefon: +47 95 74 15 12