Organisasjon

Forsvaret ledes av forsvarssjefen og Forsvarsstaben. Under dem er det 13 driftsenheter med forskjellige oppgaver.

Pil til høyre
Organisasjonskart