Profesjon og kultur i Forsvaret

Hvordan vi oppfører oss, og hvilke verdier vi har, er avgjørende for forsvarsvilje, operativ evne og gode arbeidsforhold.

Norsk force protection under deployeringen til Island under Iceland Air Policing 2020.

Uten menneskene, fungerer ikke Forsvaret. Hver dag løser vi oppdragene våre sammen – i fellesskap. Derfor må vi hegne om kulturen vår og sørge for at Forsvaret preges av en kultur som hever vår operative evne, ivaretar personellet og bidrar til at vi løser oppdragene våre best mulig. Det gjelder oss alle, både militære, sivile, menige og lærlinger.

På disse sidene kan du lese mer om hva kultur og militær profesjon er, og hvorfor det er viktig for deg som ansatt i Forsvaret. Du finner også relevant litteratur som kulturhåndboken, strategier og veikartet for kulturutvikling i Forsvaret.

Strategi for videreutvikling av Forsvarets kultur

Klar til strid

I denne podkastserien snakker ulike forsvarsfolk om den militære profesjonen og kulturen.

Pil til høyre
KTS_banner_2048x1197

Bakgrunn

Arbeidet med utviklingen av militær kultur og profesjon i Forsvaret har pågått for fullt de siste årene. Nå går arbeidet inn i en ny fase.

Pil til høyre
Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).