Kadett ved luftkrigsskolen / Cadet at the Air Force academy

Fysisk trening og militær idrett

Fysisk robusthet inngår som en sentral komponent i soldatens prestasjonsevne. Fagfeltet militær idrett og trening skal bidra til at soldatene har den nødvendige fysiske kapasitet, kompetanse og ferdigheter til å løse militære oppdrag i fred, krise og krig.

201806240045JVE-

Trening er viktig i Forsvaret fordi fysisk robusthet er en av grunnpilarene for vår operative evne.
Målsettingen med fysisk trening i Forsvaret er de fysiske arbeidskravene i avdelingene.

Her finner du tips til hvordan du kan trene samt info om hva de ulike kravene er, for ulike tjenester og utdanninger. Du finner også info om ferdighetsmerker og konkurranser for militær idrett.

 1. Ulike avdelinger i Forsvaret har ulike fysiske arbeidskrav. Treningsprogrammene er derfor tilpasset arbeidskrav og individuelle forutsetninger.

  Logg deg på "Min side" og se treningsprogrammene våre der.

  Her finner du "Min side" (innlogging via ID-porten)

 2. Gjennomføring av fysiske tester sikrer at hver enkelt i Forsvaret til enhver tid har den nødvendige fysiske robustheten som trengs for å løse oppgaver i fred, krise og krig.

  Se krav til fysiske tester for soldater 

  BIP-test

  Her er en lydfil du kan bruke når du skal trene på eller gjennomføre BIP-test.

 3. Ferdighetsmerkene skal stimulere til å vedlikeholde de grunnleggende militære ferdighetene.

  De skal også bidra til å skape en militær prestasjonskultur i avdelingene.

  Det er seks militære ferdighetsmerker og fem sivile ferdighetsmerker som er inkludert i Forsvarets merkeprøver.

  Detaljer og krav for de ulike merkene finner du i Bestemmelse for ferdighetsmerker (Fobid)

  Statutter for tildeling av båndstriper:

 4. Militær konkurranseidrett i Forsvaret er en arena for å teste militære ferdigheter i et konkurransemiljø.

  Konkurransene gjennomføres lokalt og regionalt. Unntaket er militært NM i skyting, som er en del av  landsskytterstevnet.

  Kontakt lokal avdeling eller din forsvarsgren for informasjon om planlagte aktiviteter.

  Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) arrangerer flere ferdighetsmerker. Ta kontakt med din lokale NROF-avdeling eller gå inn på Lokale sider - NROF

 5. Utdanning i militær idrett og trening gjennomføres på forsvarets skoler og på avdelingene. 

  Alt personell skal innledningsvis i karrieren få grunnleggende soldatopplæring i militær fysisk trening (MFT). Tematikk og faglig grunnlag finner du i MFT 1 boka.

  MFT 1: Forsvarets høgskole (mpublish.no)

  Videre i karrieren blir MFT utdanningen tilpasset rolle og funksjon med utgangspunkt i utdanningsstigen.

  Ta kontakt med egen avdeling for mer informasjon.

 6. Dette er Forsvarets langsiktige plan for fagfeltet militær idrett og trening (MIT). Den skal synliggjøre feltets bidrag til Forsvarets operative evne, og fastsette og kommunisere fagfeltets målsettinger, prioriteringer, tiltak og innsatsområde.

   

Spørsmål?

Har du spørsmål relatert til fagfeltet militær idrett og trening? Ta kontakt med idrettsinspektør i egen forsvarsgren eller fagansvarlig på Forsvarets høgskole. Se kontaktpunkter under.

Kontaktpunkter for fysisk trening og militær idrett

Forsvarets høgskole

Fagansvar militær idrett og trening, oberstløytnant Bjørnar Dullum

Kontakt Hæren

Idrettsinspektør i Hæren, major Thomas Valnes

Kontakt Cyberforsvaret

Idrettsinspektør i Cyberforsvaret, kommandérsersjant Håvard Engelien

Kontakt Luftforsvaret

Idrettsinspektør Luftforsvaret, kommandérsersjant Ole Myhrmoen

Kontakt Sjøforsvaret

Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS)