Veteraner fra internasjonale operasjoner

Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

Frigjørings- og veterandagen

8. mai feirer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner.

Pil til høyre
Bilde av kransen som ble lagt ned av Anikken Huitfeldt (Ap) på Retterstedet på Akershus festning i forbindelse med veteran- og frigjøringsdagen.
/
The 8th of May 2017 the Liberation and Veteran Day was commemorated at Akershus Fortress in Oslo, Norway.

Om Forsvarets veteraner

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i nesten hundre forskjellige operasjoner. Les mer om Forsvarets veteraner

Pil til høyre
IMG_7657

Tilbud og aktivteter

Både Forsvaret, kommuner, veteranorganisasjoner og andre har arrangementer for veteraner og familier.

Pil til høyre
Kvinnelig offiser på brovingen ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen utenfor Seychellene / A female offiser at the bridge wing onboard the Norwegian frigatte HNoMS Fridtjof Nansen outside Seychelles

Forsvarets veteransenter

Et aktivitets- og rekreasjonssenter – eksklusivt for Forsvarets veteraner og deres familier

Pil til høyre
ml2014-1169

Forsvarets veterankort

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.

Pil til høyre
ml2016-9958

Forsvarets veteranpris

Veteranprisen deles ut av forsvarssjefen, som en anerkjennelse av godt arbeid  og engasjement for veteraner.

Pil til høyre
ml2019-7205

Kommunale veteranplaner

Regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utarbeide kommunale veteranplaner. Se kommunenes planer her.

Pil til høyre
ml2017-0267