Sesjon

Sesjon er inngangen til en tjeneste i Forsvaret. Under sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk. Og vi vil prate med deg for å høre om hva du er interessert i og motivert for. Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, tas ut til tjeneste eller utdanning.

Hva er sesjon?

Sammen med egenerklæringen bruker vi sesjon til å bestemme hvem som skal kalles inn til tjeneste i Forsvaret eller ikke. Å tjenestegjøre i Forsvaret kan være krevende både fysisk og mentalt. Defor er det viktig for oss at vi kaller inn de rette personene til de riktige stillingene. Sesjonen er også inngangsporten til alle utdanninger og jobber i Forsvaret.

Under sesjonen tester vi egenskaper ved deg som er viktige for oss. Dette er med å gi oss et bilde av om du passer for tjeneste i Forsvaret. På denne siden kan du lese mer om hva som skjer på sesjonen.

Hvordan forbereder jeg meg?

Lurer du på hvordan du stiller best mulig forberedt? Hva skjer under sesjonen, og hva skal du ta med deg? Svarene finner du på Min side. Der kan du også søke om å bytte dato dersom du trenger det.

Bekreft innkalling til sesjon
Du må bekrefte at du har fått innkallingen. Det gjør du ved å logge deg inn på Min side og følge instruksjonene.
 1. 01 Teoretisk prøve

  Psykologiske tester under sesjon i Oslo
Psychological tests during compulsory military service in Oslo

  Hva skjer?

  Du gjennomfører en teoretisk prøve i tre deler:

  1. Regnestykker
  2. Figurer
  3. Ordlikhet

  Denne kan du ikke trene på, men bruk tiden godt underveis og gjør så godt du kan.

  Forberedelser

  Få godt med søvn i forkant, slik at konsentrasjonen er på topp. Prøven kan bli avgjørende, ettersom mange tjenester og utdanninger har minstekrav.

  02 Fysiske tester

  Hva skjer?

  Du gjennomfører styrketester og løpetest:

  1. Stille lengde
  2. Medisinballstøt (10 kg, sittende)
  3. Kroppsheving i bom
  4. Løpetest
  Forberedelser

  Vær uthvilt i forkant, og prøv deg i testene på forhånd:

  Fysiske tester på sesjon.

  03 Helsekontroll

  Helsesjekk under sesjon i Oslo
Madical check during compulsory military service in Oslo
  Hva skjer?

  I samtale med en lege finner du ut om du er helsemessig egnet for Forsvaret. Deler av undersøkelsen skjer i undertøy.

  Dette blir undersøkt:

  • Hørsel, syn og fargesyn
  • Høyde og vekt
  • Hjerte og lunger
  • Puls og blodtrykk
  • Rygg og bein
  Forberedelser

  Ta med eventuelle legeattester og brilleseddel (om du bruker briller eller linser).

  04 Samtale

  Intervju med personelloffiser under sesjon i Oslo

Interview with a personnel officer during compulsory military service in Oslo
  Hva skjer?

  I sesjonssamtalen skal du fortelle oss hva du ønsker og er motivert for. Derfor er det viktig at du undersøker litt i forkant av sesjonen. Vil du ta førstegangstjeneste? Vil du ha en utdanning? Samtalen er viktig for at Forsvaret skal kunne vurdere deg grundig.

  Forberedelser

  Sett deg inn i mulighetene dine, både i førstegangstjeneste eller utdanning. Hva ønsker du?

  Lag en prioritert ønskeliste og ta den med på sesjon.

­

Ofte stilte spørsmål om sesjon

 1. Alle som har fått beskjed om at de skal på sesjon, får innkalling ca. 3–4 uker før oppmøte.

  Sesjon finner som regel sted i løpet av ditt siste skoleår på videregående skole, eller ditt siste år som lærling. Forsvaret får informasjon om dette direkte fra skolen din, så du trenger ikke informere oss om når du er ferdig.

 2. Sesjon foregår stort sett hver dag hele skoleåret. Det vil si at sesjon kan være så tidlig som i august, og så sent som i juni. Tidspunktet for sesjon har lite å si for når du starter en eventuell førstegangstjeneste.

 3. Alle som er kommet videre fra egenerklæringen, må gjennomføre sesjon. Det er ikke mulig å søke om fritak fra dette. Det eneste unntaket er dersom du har så alvorlige helseplager at det er umulig for deg å reise til sesjonssenteret. Da kan du søke om fritak ved å sende oss en legeerklæring. Dette kan du lese mer om på Min side.

 4. Nei, sesjon gjennomføres kun én gang i livet. Det er derfor viktig at du møter best mulig forberedt. Dersom du stryker på en test på sesjon, kan du i noen tilfeller få prøve på nytt senere. Dette vil du få mer informasjon om på sesjon dersom det gjelder deg.

 5. Det varierer, men normalt varer sesjonen i omtrent 6 timer. Noen ganger er sesjonen ferdig raskere, og noen ganger tar det lengre tid enn 6 timer.

 6. Forsvaret dekker reiseutgifter til og fra sesjon etter billigste reisevei og billettype. Se i innkallingen din, der står det forklart hvordan du reiser til sesjon billigst mulig. Du kan også prøve vår reiseplanlegger på Min side for mer informasjon.

  Kjører du med bil?

  Det er kun de som har fått beskjed av Forsvaret om å bruke egen bil som får dekket utgifter til kjøring, da etter statens satser.

  Forsvaret dekker ikke utgifter til parkering eller lignende.

  Om du ønsker å kjøre egen bil – selv om du kunne ha brukt kollektivtransport – får du dekket prisen av billett på kollektivtransport tur-retur.

 7. Nei, Forsvaret dekker ikke tapt arbeidsinntekt eller andre utlegg du måtte ha i forbindelse med sesjon. Du får heller ikke lønn av Forsvaret for å gjennomføre sejson.

  Du får servert lunsj på sesjon, og vi dekker utgifter til reise. Om du har ekstra lang reisevei til sesjon vil du få en ekstra kompensasjon som skal dekke utgifter til mat på reisen.

 8. Nei, egenerklæringen gjennomføres kun én gang. Du kan ikke svare på nytt, og du kommer derfor heller ikke på sesjon. Du kan fremdeles søke på utdanning eller frivillig tjeneste i Forsvaret dersom du ønsker det.

 9. Det er straffbart å ikke møte til sesjon. Møter du ikke til sesjon når du har fått innkalling, vil du bli anmeldt for dette til sivilt politi.

  Forsvarsloven § 66 sier: «Med fengsel inntil 2 år straffes den som med hensikt unndrar seg tjeneste i Forsvaret ved å la være å møte til sesjon etter § 9».

 10. Min side kan du søke om å bytte dato for sesjon. Du må ha en god grunn for å ikke kunne møte, og det er Forsvaret som avgjør om du får innvilget søknaden din.

 11. Dersom du blir syk den dagen du skal på sesjon, må du ringe Forsvaret med én gang for å få godkjenning til å bli hjemme. Ring oss på telefon 91 50 30 03.

  Dersom du er frisk nok til å reise til sesjon, må du møte selv om formen ikke er på topp. Dersom du ikke har fått tillatelse til å bli hjemme, er det viktig at du møter som planlagt.

 12. Du får alle resultatene fra sesjonsdagen mens du er hos oss. Det gjelder resultatene på testene, og svaret på om du blir innkalt til førstegangstjeneste eller ikke.

 13. Du skal bekrefte innkallingen på dette skjemaet (som du også finner på Min side).

  Opplever du problemer med å bekrefte innkallingen, kontakt oss snarest slik at vi kan hjelpe deg med dette. Ring oss på telefon 91 50 30 03.

 14. De fleste resultatene dine fra sesjon kan du se på Min side.

 15. Innkallingen sendes digitalt dersom du har digital postboks, det vil si det samme stedet som du har fått alle brevene fra Forsvaret. Som regel vil dette si Digipost, e-Boks eller Altinn.

  Dersom du har fått brev fra Forsvaret på papir tidligere, er dette fordi du har reservert deg mot digitale brev. Dersom du ønsker å få brev digitalt fra oss i fremtiden, må du oppheve reservasjonen på norge.no

 16. Hvem som kalles inn på sesjon, avhenger av egenerklæringen. Denne fylles normalt ut det året du fyller 17, og besvares kun én gang. Svarene dine her er avgjørende for om du kalles inn på sesjon eller ikke.

 17. Ja, sesjon regnes ikke som militærtjeneste, så du kan fint gjennomføre sesjon selv om du er pasifist eller lignede.

  Under sesjonen vil du få veiledning i hvordan du kan gå frem for å søke fritak fra førstegangstjeneste grunnet pasifisme.

Hva skjer videre?

Dersom du består sesjon, har du to muligheter: førstegangstjeneste eller utdanning.

Førstegangstjeneste
Det er ikke plass til alle. Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, blir tatt ut til tjeneste i Forsvaret.
Utdanning
Du trenger ikke militær erfaring for å ta utdanning hos oss. Og du avtjener førstegangstjenesten under utdanningen.
Helsespørsmål før sesjon
Alle som møter på sesjon, må svare på noen helsespørsmål før oppmøte. Hvis du ikke har gjort det ennå, logg inn her og fyll ut helseerklæringsskjema.

Lærling i Forsvaret

Med rundt 30 ulike fag er vi Norges største lærlingbedrift. Mulighetene er mange i Forsvaret.

Pil til høyre
UIF
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt