IMG_7657

Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i hundre forskjellige operasjoner.

Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør våre veteraner fra internasjonale operasjoner ryggraden i det norske Forsvaret. Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

For mange er det kanskje ukjent at 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. 

Selv om norske veteraner fra ulike operasjoner som for eksempel Libanon, Balkan og Afghanistan sitter igjen med ulike opplevelser, finnes det noen fellesnevnere: 

Våre veteraner er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag med oppgaveløsing under tidspress i komplekse situasjoner i møte med vanskelige verdispørsmål.

Frigjørings- og veterandagen

8. mai feirer vi friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner.

Pil til høyre
Bilde av kransen som ble lagt ned av Anikken Huitfeldt (Ap) på Retterstedet på Akershus festning i forbindelse med veteran- og frigjøringsdagen.
/
The 8th of May 2017 the Liberation and Veteran Day was commemorated at Akershus Fortress in Oslo, Norway.

Veteranorganisasjoner

norsk soldat holder vakt på togstasjonen i mitrovica norwegian soldier keeping guard at the train station in mitrovica

Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om Forsvarets veteraner. Mange av veteranene fra internasjonale operasjoner er medlem i en veteranorganisasjon. I tillegg til å være et talerør for medlemmene sine driver veteranorganisasjonene blant annet med informasjonsarbeid. De er aktive i samfunnsdebatten og viktige bidragsytere til at veteranene får større anerkjennelse.

Forsvaret støtter også veteranorganisasjoner økonomisk. Se oversikt over hvor mye hver organisasjon får og hva pengene skal gå til.

 1. NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Organisasjonen har 58 lokalforeninger over hele landet. NVIO samler veteraner fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

  NVIO bedriver også kameratstøttearbeid, arrangerer månedlige veterantreff over hele landet på vegne av Forsvaret og gir ut bladet Veteran til sine medlemmer seks ganger i året.

  Webside: www.nvio.no

 2. SIOPS er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for veteraner med skader, fysiske eller psykiske, fra internasjonale operasjoner. Organisasjonen jobber for å bedre de helsemessige, sosiale og økonomiske livsvilkårene til veteraner. SIOPS jobber aktivt med politisk påvirkningsarbeid, samt rådgivning og støtte til skadde veteraner og deres familier. Et viktig satningsområde er hvordan antallet veteraner som utvikler langvarige og alvorlige psykiske problemer etter tjeneste kan reduseres.

  Webside: www.siops.no

 3. Veteran møter Veteran ønsker å skape en positiv sosial arena for veteraner, familier og etterlatte. Spesielt retter organisasjonen seg mot yngre veteraner. I tillegg ønsker de å gi et positivt tilbud til de veteraner som måtte trenge det.

  Webside: www.veteranmoterveteran.no

 4. Det finnes en rekke andre veteranorganisasjoner, og andre organisasjoner om også har mange veteraner som medlemmer. Disse listes opp her:

Oppfølging før, under og etter internasjonale operasjoner
Les om hvordan Forsvaret følger opp soldatene som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.
Hjemmeheltene
Til deg som er hjemme når våre nærmeste kjære reiser ut i tjeneste.