Likestilling og mangfold

Likestilling og like muligheter er sentrale prinsipper i det norske demokratiet. Dette er verdier som Forsvaret skal beskytte og forsvare, som en del av samfunnsoppdraget vårt.

Mangfold er en styrke. Forsvaret trenger mangfold for å utvikle oss og for å nå våre mål i fred, i krise og i krig.

Forsvaret skal være trygt og åpent for alle – uavhengig av kjønn, etnisitet, legning, tro eller kjønnsidentitet. Arbeidet vårt med likestilling og mangfold er et fagområde i kontinuerlig utvikling. I Forsvaret berører dette i dag områder som:

  • Balanse mellom arbeid, familie og fritid
  • Rekruttering og å beholde personell
  • Utnyttelse av kompetansemangfold
  • Arbeidsmiljø og hvordan vi har det sammen på jobb
  • Omdømme og tillit i befolkningen
  • Samfunnsoppdraget til Forsvaret

For å systematisere arbeidet, har Forsvaret utarbeidet en policy og en handlingsplan. Du kan laste disse ned i boksene under.

Forsvarets
likestillings- og
mangfoldspolicy
Handlingsplan for økt likestilling og mangfold i Forsvaret 2023–2026

I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven, har Forsvaret en årlig aktivitets- og redegjørelsesplikt på arbeidet og utviklingen knyttet til likestilling og ikke-diskriminering. Dette gjøres hvert år som vedlegg til Forsvarets årsrapport. Hvert annet år er det også påbudt å kartlegge forskjeller i lønn mellom kjønnene.

Likestillings­redegjørelse 2022
Likestillings­redegjørelse 2021