Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 500 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet

Søk deg som instruktør til Interflex eller Gungne

Ønsker du å utdanne ukrainske soldater i Storbritannia eller Norge? Nå søker vi instruktører som vil bidra i et viktig og meningsfullt oppdrag.

Pil til høyre
20240126KK_143A2187_29