Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet

Interflex og Gungne

På disse sidene kan du lese mer om Operasjon Interflex og Operasjon Gungne. Ny søknadsrunde til disse oppdragene legges ut i oktober.

Pil til høyre
Trening_bakgrunn_lysere