Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet

Nytt heimevernsblad med tema sammensatte trusler

I 2022 bruker de fleste av oss mer tid på skjermen enn vi liker å innrømme. Det gjør oss sårbare på en ny måte, spesielt når hensikten er å påvirke oss. Tema for dette Heimevernsbladet er sammensatt trusler med hovedvekt på det som skjer i cyberspace.

Pil til høyre
Forsidebilde lysere