Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet

Uniform på jobben-dagen nærmer seg

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å vise frem HV som en landsdekkende militær avdeling som er klare til å bistå i fred, krise og krig. Derfor oppfordres alle soldater i Heimevernet til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested tirsdag 6. desember.

Pil til høyre
20211206HST_5245