Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Hjelp Forsvarets chatbot til å svare bedre på spørsmål om HV

Klikk deg inn på linken under, still de spørsmålene du lurer på om Heimevernet. Fikk du gode nok svar på det du lurte på? Gi tommel opp eller ned. Selv om chatboten kanskje ikke svarer godt nok nå, er målet at den skal gjøre det i fremtiden basert på dine spørsmål.

Pil til høyre
20211104HST_4918
Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet