Heimevernet

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.

Bekreft innkalling til trening og øvelser i Heimevernet

"Uniform på jobben-dagen" 4. desember

For første gang i historien får soldater i Heimevernet mulighet til å ta på seg uniformen og bruke den i sin sivile jobb i anledning «uniform på jobben-dagen».

Pil til høyre
20201008KL__O3A2584