Soldat i førstegangs­­tjenesten

Hvert år gjennomfører rundt 8000 ungdommer førstegangstjeneste, og Forsvaret har flere tilbud for deg som er i tjeneste.

Fra innrykket på rekruttskolen på Porsangermoen, her skal soldaten ha seksmånederstjenese før de blir overført til HV

Digitalt nødkit mot korona

Her finner du som vernepliktig i Forsvaret tips og triks for å takle koronahverdagen, portforbud, isolasjon, demotivasjon og mye mer.

Pil til høyre
Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019

Korona-informasjon

Her finner du aktuell og oppdatert informasjon om tiltak og føringer for Forsvarets soldater og ansatte.

Pil til høyre
200729_HESY_6478

Kaldværsskader – og forebygging av dem

Kaldværsskader er et felles begrep for alle skader som oppstår i kaldt vær. De kan forekomme hele året, men kan også forebygges. Her får du tips til hvilke tegn du skal være obs på, og hvordan du kan unngå dem.

Pil til høyre
bilde-1
Noen å snakke med
Her finner du en oversikt over hvem du kan snakke med dersom du skulle trenge det.
Økonomi, permisjon og fordeler
Oversikt over fordeler, permisjon og økonomiske goder under førstegangstjenesten.

Tillitsvalgt­ordningen

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret.

Pil til høyre
TVO

Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Pil til høyre
Lagførere fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani

Kurs, fag og stipend

Grip muligheten til å ta fag fra videregående skole, yrkesrettede kurs eller begynn på en høyere utdanning.

Pil til høyre
Kurs, fag og stipend

Rapportering og varsling

Rekrutter fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) under deres beretløp i november 2017. // Recruits from the Norwegian Armed Forces Cyber Defence Garrison Support and Response Services during their

Opplever du mobbing, trakassering eller andre kritikkverdige forhold må du melde ifra. Dette kan rapporteres på Forsvarets Rapp (app for smarttelefon) eller til nærmeste befal.

 1. ​Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, og overtredelser av dette vil få konsekvenser. Alt personell skal behandle hverandre med gjensidig respekt, uavhengig av stilling, grad, kjønn, religion, etnisitet eller legning. Alle påstander om uakseptabel atferd skal tas på alvor og undersøkelser og tiltak skal iverksettes.

  Det er iverksatt flere tiltak for å motvirke uønsket atferd og utsagn, blant annet ved økt fokus på holdninger, etikk og ledelse (HEL) og etablering av et varslingssystem for kritikkverdige forhold.

 2. ​Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg skal ha en forsvarlig standard. Men det er ikke et krav om at disse trenger å ha en veldig høy kvalitet og et nymotens uttrykk. Det skal ikke være helseskadelig på noen måte å oppholde seg i et bygg. Du skal kunne hvile ordentlig ut der du sover, du skal ha tilgang på do og dusj som fungerer bra, og du skal ha muligheten til å vaske og tørke klær.

  Avvik fra dette skal rapporteres via Forsvarsbyggs nettside eller til nærmeste befal. Dersom du ikke ønsker å rapportere dette selv, kan du spørre tillitsvalgte, eller lokalt verneombud, om det kan gjennomføres en vernerunde på det aktuelle området.

 3. Narkotika- og dopingovertredelser, misbruk av legemidler og alkoholmisbruk tas på alvor i Forsvaret. Bekjempelse av rusmiddelbruk, aktiv forebygging og tilbud om rask hjelp er derfor viktig og nødvendig for at Forsvaret skal kunne utføre sine pålagte oppgaver.

  Forsvarets narkotikagruppe jobber med forebyggende arbeid og kontrolltiltak for å hindre brudd på narkotika-​ og dopinglovgivning blant soldater og ansatte i Forsvaret. De er til stede for å verne om din og dine kollegaers sikkerhet.

  Slik varsler du

  Hvis du oppdager eller får kjennskap til misbruk eller befatning med narkotika og doping, må du snarest melde ifra til Forsvarets narkotikagruppe på telefon 23 09 31 09 (døgnbemannet). De kan også gi råd og veiledning. Du kan også ta kontakt med nærmeste overordnet.

Uniformsbruk og tap av utstyr

Last ned taps- og skademelding (TS) eller få svar på når du kan bruke uniformen din i private sammenhenger.

Pil til høyre
Aspirantene er ferdige i felt og leverer alt militært utstyr tilbake på depot.//The aspirants delivering their military equipment.

Refselse

Bryter du militære regler, kan du bli refset. Dette kan du bli refset for, og slik forholder du deg til det.

Pil til høyre
Sjøforsvaret sendte sine aspiranter ut på nattmarsj for å markere starten på fase to av Forsvarets Opptak og Seleksjon.
//
The Royal Norwegian Navy sent their aspirants out marching to mark the beginning of the second phase of The Armed Forces Recruitment and Selection Process.
Tjeneste i Heimevernet
Noen blir overført til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.
Utdanning i Forsvaret
Når du er ferdig i førstegangstjesten har du flere muligheter til å ta utdanning i Forsvaret.