Elev fra Krigsskolen under mestringsøvelse / Student from the military academy during an exercise

Offentleg journal

Forsvaret ønskjer openheit, og dei offentlege journalane våre er tilgjengelege for publikum. Journalane er publisert i 2 år.

Forsvaret legg ut sine journalar på denne sida kvar veke. Journalane ligg ute i eit år. 

Ønskjer du innsyn i eitt eller flere dokumentar fra Forsvarets offentlege journalar. Send ein e-post til postmottak@mil.no

Du kan filtrere søket på organisasjonseiningar. Filnamna er bygd opp slik: Organisasjon - år - veke 

Hugs å skrive saksnummer og dokumentnummer til dokumenta du ønskjer innsyn i. 

Har du spørsmål kan du kontakte oss.

Kontakt

Forsvarets offentlegkoordinator

Offentleg innsyn
Telefon: 61 10 36 55 eller 61 10 36 86

Postadresse

Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjons- forvaltning

Postboks 800
Postmottak, 2617 Lillehammer