Offentleg journal

Forsvaret ønskjer openheit, og dei offentlege journalane våre er tilgjengelege for publikum.

Vi legg Forsvarsstabens offentlege journal ut på denne sida kvar veke. 

Har du spørsmål, eller ønskjer innsyn i offentlege journalar i andre avdelingar i Forsvaret, kan du kontakte oss.

Kontakt

Forsvarets offentlighetskoordinator

Offentlighet og innsyn
Telefon: 61 10 36 64

Postadresse

Forsvarets arkivtjeneste

Postboks 800
Postmottak, 2617 Lillehammer