Kontorlærlinger i Forsvaret

Offentleg journal

Forsvaret ønskjer openheit, og dei offentlege journalane våre er tilgjengelege for publikum.

Ønskjer du innsyn i eitt eller fleire dokument? Send ein e-post til Forsvarets arkivteneste: [email protected]. Hugs å skrive saksnummer og tittel til dokumenta du ønskjer.

Nokre dokument er ikkje offentlege som følgje av kapittel 3 i offentleglova. Les meir om innsyn og rettar i lova.

I lista under finn du dei offentlege journalane til Forsvarets greiner og einingar.

Har du fleire spørsmål, kan du ta kontakt med oss. Du finn kontaktinfo på botnen av sida.

Kontakt

Forsvarets offentlegkoordinator

Offentleg innsyn
Telefon: 61 10 36 43

Postadresse

Forsvarets arkivtjeneste

Postboks 800
Postmottak, 2617 Lillehammer