Offentleg journal

Forsvaret ønskjer openheit, og dei offentlege journalane våre er tilgjengelege for publikum.

Ønskjer du innsyn i eitt eller fleire dokument? Send ein e-post til Forsvarets arkivteneste: [email protected]. Hugs å skrive saksnummer og tittel til dokumenta du ønskjer.

Nokre dokument er ikkje offentlege som følgje av kapittel 3 i offentleglova. Les meir om innsyn og rettar i lova. Har du fleire spørsmål, kan du ta kontakt med oss. Du finn kontaktinfo på botnen av sida.

I lista under finn du dei offentlege journalane til Forsvarets greiner og einingar. Du kan filtrere søket på organisasjonseiningar. Filnamna er bygde opp slik: organisasjon-år-veke.

Kontakt

Forsvarets offentlegkoordinator

Offentleg innsyn
Telefon: 61 10 36 43

Postadresse

Forsvarets arkivtjeneste

Postboks 800
Postmottak, 2617 Lillehammer