Om Heimevernet

Heimevernet (HV) utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. På kort varsel kan HV-soldatene stille opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det.

Nord-Gudbrandsdal HV-område øver på å sikre kritisk infrastruktur.

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 500 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner.

HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og innsatsstyrker bestående av 3000 frivillig vervede soldater.

HV kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag.

Pil til høyre
Strategi for utvikling av Heimevernet mot 2030

Uniform på jobben-dagen

6. desember 2024 arrangeres Uniform på jobben-dagen for femte gang i Heimevernet.

Pil til høyre
20211206KK_CY1A2679_2

Heimevernets organisasjon

 1. HV-01

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01

  HV-01 holder til på Rygge flystasjon ved Moss.

  Sjef HV-01 har ansvaret for den militære beredskapen i det som tidligere var Østfold og Vestfold fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Distriktet er et av de tettest befolkede områdene i landet og har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner.

  Distriktet omfatter 27 kommuner, grenser til Sverige, har en internasjonal flyplass, to internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18, ti prosent av Norges befolkning og 14 byer.

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Espen Ulvebne er distriktssjef, og leder 18 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-01 heter Polar Bear VI, og består av rundt 200 befal og soldater.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 69 23 83 00

  Epost: hv.hv-01@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Rygge flystasjon, Flyplassv. 300, 1590 Rygge

 2. HV-02

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-02

  HV-02 holder til i Lutvann leir i Oslo.

  Sjef HV-02 har ansvaret for den militære beredskapen i Oslo og det som tidligere var Akershus fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Distriktet er et av de tettest befolkede områdene i landet og har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner.

  Distriktet omfatter 23 kommuner, sentrale departement og myndigheter i og utenfor hovedstaden, Oslo lufthavn, internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18 og annen sentral og kritisk infrastruktur.

  KOMMANDO

  Oberst Kai Morkestrand er distriktssjef, og leder 25 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-02 heter Derby, og består av over 300 befal og soldater.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 23 09 97 91

  E-post: hv.hv-02@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

 3. HV-03

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-03

  HV-03 holder til i Heistadmoen leir ved Kongsberg.

  Sjef HV-03 har ansvaret for den militære beredskapen i det som tidligere var Telemark og Buskerud Fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet omfatter hele 39 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i ansvarsområdet.

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Tony Platek er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-03 heter Gunnerside og består av rundt 200 befal og soldater.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 32775091

  Epost: HV-03.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Heistadmoen leir, 3608 Heistadmoen

 4. HV-05

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-05

  HV-05 holder til i Terningemoen leir ved Elverum.

  Sjef HV-05 har ansvaret for den militære beredskapen i Innlandet fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Innlandet er Norges nest største jordbruksfylke, og flere hovedforbindelser mellom Østlandet, Trøndelag og Vestlandet går gjennom fylket.

  Distriktet omfatter hele 46 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i hele sitt ansvarsområde. I tillegg har HV-05 en 350 kilometer lang grense mot Sverige.

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Svend Roger Ovenstad er distriktssjef og leder 15 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-05 heter Grebe og består av rundt 200 befal og soldater.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 915 03 003

  Epost: HV-05.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Terningmoen leir, 2403 Elverum

 5. HV-08

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08

  HV-08 holder til i Vatneleiren utenfor Sandnes.

  Sjef HV-08 har ansvaret for den militære beredskapen i Agder og Rogaland. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet omfatter hele 48 kommuner og inneholder en rekke samfunnsviktige funksjoner som jordbruk, kraftproduksjon og petroleumsindustri.

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen er distriktssjef, og leder 27 områdesjefer, to 
  innsatsstyrkesjefer og en distriktsstab. Innsatsstyrkene består til sammen av omtrent 400 soldater og befal. Innsatsstyrkene i HV-08 heter Osprey og Varg.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 51 34 39 00

  Epost: HV-08.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Vatnaleiren, Lutsiveien 145, 4309 Sandnes

 6. HV-09

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09

  HV-09 holder til på Bergenhus festning i Bergen.

  Sjef HV-09 har ansvaret for den militære beredskapen i store deler av det som i dag er Vestland fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet omfatter hele 38 kommuner og inneholder viktige militære objekter og 
  samfunnsviktige funksjoner og petroleumsindustri.

  KOMMANDO

  Oberst Asbjørn Lysgård er distriktssjef, og leder 19 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-09 heter Bjørn West.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 55 54 63 00

  Epost: HV-09.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Bergenhus festning 5003, Bergen

 7. HV-11

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-11

  HV-11 holder til i Setnesmoen leir ved Åndalsnes.

  Sjef HV-11 har ansvaret for den militære beredskapen i Møre og Romsdal og nordlige deler av Vestland fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet inneholder samfunnsviktige funksjoner som fiske, jordbruk og industri. Distriktet omfatter hele 40 kommuner.

  Kommando

  Oberstløytnant Richard Moen er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-11 heter Archery og består av rundt 200 soldater og befal.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 92 02 82 57

  E-post: HV-11.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Setnesmoen, 6310 Veblungsnes

 8. HV-12

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12

  HV-12 holder til i Værnes garnison i Stjørdal.

  Sjef HV-12 har ansvaret for den militære beredskapen i Trøndelag. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet har flere viktige forsvars- og samfunnsfunksjoner innenfor sitt ansvarsområde. Distriktet inneholder hele 38 kommuner.

  KOMMANDO

  Oberst Marianne Eidem er distriktssjef og leder 27 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-12 heter Rype, og består av rundt 300 soldater og befal.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 74836710

  Epost: HV-12.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Værnes garnison, 7450 Stjørdal

 9. HV-14

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14

  HV-14 holder til på Drevjamoen ved Mosjøen.

  Sjef HV-14 har ansvaret for den militære beredskapen i mesteparten av Nordland fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet inneholder viktige militære og sivile funksjoner.

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Finn Ola Helleberg er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-14 heter Heron og består av rundt 200 soldater og befal.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 99282095

  Epost: HV-14.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Drevjamoen leir, 8664 Mosjøen

 10. HV-16

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16

  HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune.

  Sjef HV-16 har ansvaret for den militære beredskapen i nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele tidligere Troms fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Det er en rekke viktige forsvars- og samfunnsfunksjoner innenfor distriktet. Distriktet inneholder hele 41 kommuner.

  KOMMANDO

  Oberst Bjørnar Eriksen er distriktssjef og leder 20 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-16 heter Claymore.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 769 25 361

  Epost: HV-16.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Bjerkvik leir, Småbergan 9, 8530 Bjerkvik

 11. HV-17

  ORG_heraldikk_HVNETT_HV-17

  HV-17 holder til i Porsangmoen leir ved Lakselv.

  Sjef HV-17 har ansvaret for den militære beredskapen i det som før var Finnmark fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

  Distriktet har et unikt klima i forhold til resten av Norge, har store avstander og deler grense med både Finland og Russland. Distriktet inneholder 19 kommuner.

  Finnmark heimevernsdistrikt 17 har ansvar for seks måneder førstegangstjeneste i Garnisonen i Porsanger. Soldatene har rekruttutdannelse og fagutdanning. Etter endt tjeneste blir soldatene direkteoverført til styrkestrukturen i HV-17. 

  KOMMANDO

  Oberstløytnant Tomas Bakke er distriktssjef og leder ni områdesjefer, en innsatsstyrkesjef, en distriktsstab og utdanningskompaniet. Innsatsstyrken i HV-17 heter Ida & Lyra og består av rundt 200 soldater og befal. 

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 784 92 300

  Epost: HV-17.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Porsangermoen Stallo, 9709 Porsangermoen

 12. HVST

  ORG_heraldikk_HVNETT_hvst

  Heimevernsstaben holder til i Terningmoen leir i Elverum.

   

  KOMMANDO

  Brigader Morten Eggen er stabssjef i Heimevernsstaben, nestkommanderende i Heimevernet og sjef HVs stedfortreder.

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 915 03 003

  Epost: hvst.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

  Besøksadresse: Terningmoen leir, 2411 Elverum

 13. HVVS

  ORG_heraldikk_HVNETT_HVVS

  HVVS er Heimevernets våpenskole. Årlig utdanner de omlag 2000 befal gjennom en rekke ulike fagkurs, spesialistkurs, lederskapsutdanning og evalueringskurs.

  Dette dreier seg om mange ulike fagfelt. Skolen har nå fokus på troppeførerkurs fra lag og opp til områdenivå. I tillegg er ledelses- og veilederkursene ettertraktet, og gir svært god kompetanse. Andre fagfelt som fremheves er skolens kompetanse innen vintertjeneste, jegertjeneste, skarpskyting og trening i maktanvendelse.

  Oberstløytnant Stein Høye er sjef for Heimevernets Våpenskole.

  Les mer Heimevernets kurs her:

  KONTAKTINFORMASJON

  Telefon: 61 21 75 00 / 990 97 500

  Epost: hvsks.kontakt@mil.no

  Postadresse: Postboks 800, 2617 Lillehammer

Pil til høyre
Vil du vite mer om Heimevernet? Last ned powerpoint-brief om HV her

Sjef Heimevernet

Sjef Heimevernet, generalmajor Frode Ommundsen, tiltrådte stillingen 12. juni 2023.

Pil til høyre
20230411_HST1556-21
Brev fra sjef HV
Last ned brev fra sjef Heimevernet til din arbeidsgiver her.

Presse og info

Kommunikasjonsseksjonen har fagansvaret for kommunikasjon i Heimevernet.

Pil til høyre
De medieansvarlige på FOS gir også alt i gjørmeløypa.

//

The media managers are also doing everything they can.

Råd og utvalg

Visste du at man må godkjennes av en HV-nemnd for å bli HV-soldat? Eller at Heimevernet har et landsråd bestående av sivile organisasjoner som LO, Norges Idrettsforbund og Norsk studentorganisasjon? Og hva er landsrådets støttefond?

Pil til høyre
Heimevernet (HV-16) overtar et objektsikringsoppdrag fra Politiet i Tromsø.

Heimeverns­ungdommen

Er du mellom 16 og 21 år og har lyst på en annerledes fritidsaktivitet som gir deg et verdifullt forsprang på en eventuell karriere i Forsvaret?

Pil til høyre
20170408_PaskesamlingHVU_KristianKapelrud_003_HQ
Pil til høyre
Vil du vite mer om hva som skjer i Heimevernet? Les Heimevernsbladet her