Biblioteket

Biblioteket er en integrert del av Forsvarets høgskoles faglige og pedagogiske virksomhet og primært tilrettelagt ansatte og studenter, men også tilgjengelig for Forsvaret forøvrig og andre interesserte.

Seksjon for bibliotektjenester dekker fagområdene forsvars-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk, militær ledelse, etterretning, sjø-, luft-, og landmakt. Det digitale biblioteket utgjør en stor del av samlingen. 

Vi tilbyr veiledning i litteratursøk, referansehåndtering, støtte til åpen tilgang og forskningsregistrering i Cristin. 

Søk i Oria
Finn bøker, artikler, e-bøker, masteroppgaver og tidsskrifter.
Databaser
Biblioteket abonnerer på flere databaser og oversikten er sortert i ulike kategorier.
Brage - vitenarkiv og studentoppgaver
 1. Cristin og faglige ansatte ved FHS
  Registrering av FoU-aktiviteter skjer i Cristin. Den enkelte faglige ansatte registrerer selv sin forskning, og biblioteket gir brukerstøtte og veiledning. All vitenskapelig forskningsaktivitet ved Forsvarets høgskole skal registreres i Cristin. Det er hver enkelt sitt ansvar å registrere sin aktivitet i Cristin. Ta kontakt med hovedbibliotekar Kari Jensen for å få brukernavn og passord til Cristin på e-post kjensen@mil.no. Hun gir blant annet hjelp til registrering, nytt passord samt endring av personopplysninger.

Våre lokasjoner

 1. Åpningstid​er ​​
  Mandag-torsdag: 09.00–14.30
  Fredag: ubetjent

  Biblioteket er tilgjengelig for alle med adgangskort til skolen. Eksterne kan få adgang etter avtale.

  Ansatte
  Inger Brøgger Bull (402 26 852)
  Seksjonsleder bibliotekstjenester

  Henrik Grødem
  Hovedbibliotekar

   

  Telefon: 488 62 638 
  E-post: fhs.biblioteket@mil.no

  Besøksadresse
  Akershus Festning, bygg 10

  Postadresse
  Forsvarets høgskole
  Biblioteket
  Postboks 1550 Sentrum,
  0015 Oslo

 2. Åpningstid​er ​​
  Mandag–fredag: 09.00–14.30 

  Biblioteket er tilgjengelig for alle med adgangskort til skolen. Eksterne kan få adgang etter avtale.

  Ansatte
  Tereza Barbosa Da Silva
  Hovedbibliotekar

  Gina Helene Sjursæther
  Spesialbibliotekar

  Telefon: 940 26 268
  E-post: fhs.ks.biblioteket@mil.no

  Besøksadresse
  Utfartsveien 2

  Postadresse
  Krigsskolen
  Biblioteket
  Postboks 42, Linderud
  0517 Oslo

 3. Åpningstid​er ​​
  Mandag-fredag: 08.00-15.30​

  Biblioteket er tilgjengelig for alle med adgangskort til skolen. Eksterne kan få adgang etter avtale.

  Ansatt
  Liv Vikan
  Hovedbibliotekar

  Telefon: 488 63 594
  E-post: fhs.lksk.biblioteket@mil.no

  Besøksadresse
  Persauneveien 61

  Postadresse
  Luftkrigsskolen
  Biblioteket 
  Postboks 4133 
  7450 Trondheim

   

   

 4. Åpningstid​er ​​
  Mandag-fredag: 08.30-15.30​

  Biblioteket er åpent for alle, men eksterne utenfor Forsvaret må avtale besøk på forhånd.​

  Ansatte
  Kari Jensen
  Hovedbibliotekar

  Elen Elvebakk
  Spesialbibliotekar

  Telefon: 989 02 169
  E-post: fhs.sksk.biblioteket@mil.no

  Besøksadresse
  Sjøkrigsskoleveien 32, Laksevåg

  Postadresse
  Sjøkrigsskolen
  Biblioteket
  Postboks 83 
  Haakonsvern
  5886 Bergen


   

For ansatte og studenter
Logg inn på FHS-portalen og les mer om det du trenger å vite i din arbeids- og studiehverdag. Problemer med å logge på? Send en e-post til fhs.kontakt@mil.no