Utdanning

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles du til å bli en spesialist eller offiser.

Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school
20210125AA_03

Visste du at …

Du kan ta en utdanning hos oss uten å ha vært i Forsvaret tidligere? Utdanningene våre gir deg en bachelorgrad på 180 studiepoeng, og holder samme akademiske kvalitet som andre høyskoler.

  • Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet – også i sivilsamfunnet.
    
  • Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret.
  • Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån.
    
  • En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis.
    
  • Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret.
  • Vil du ta en høyere utdanning, kan du velge mellom ti ulike bachelorstudier ved Forsvarets høgskole. Du kan starte på utdanningen rett etter videregående, og vi stiller ingen krav til tidligere militær erfaring.
    
  • En bachelorgrad i Forsvaret gir deg bred akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Utdanningen har en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, der du utvikles og formes til å bli en leder. Utdanningene legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis – i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dermed får du tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning.
    
  • Med en offisersutdanning innen militær ledelse er du kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle lederstillinger, både i Forsvaret og det sivile.
    
  • Studiene kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan du blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.
    
  • Som offiser i Forsvaret vil du få fast ansettelse frem til fylte 60 år. Forsvaret har jobber over hele landet, og karrieremulighetene er mange. I Forsvaret kan du gjøre en livslang karriere, samtidig som du er med på gjøre et viktig samfunnsoppdrag for Norge.
Hva er en spesialist?
Spesialister er fagpersoner som utøver håndverket innen soldatyrket. Det kan være skarpskytter, tekniker, vognfører eller sanitetssoldat.
Hva er en offiser?
Offiserer er militære ledere med høyere militær akademisk utdanning, og med en fordypning i det fagfeltet de jobber med.

Ofte stilte spørsmål

 1. En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Det er i hovedsak to ulike retninger:

  1. Du kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole. Utdanningen gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.
  2. Eller du kan avtjene førstegangstjeneste med mulighet for å søke deg jobb som spesialist etter endt tjeneste. Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. 


  Uansett hvilken retning du velger, har du mange muligheter for en videre karriere. Det første steget er å velge hvilken av de to retningene (spesialist eller offiser) som passer deg og ønskene dine for et yrke i fremtiden.

 2. En bachelorgrad i Forsvaret gir deg bred akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret. 

  Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis, tett oppfølgning, og du er garantert jobb etterpå. Vi kombinerer undervisning, trening og øvelser på en måte som gir en helt spesiell og variert skolehverdag. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. 

  I Forsvaret legger vi stor vekt på praktisk øving i løpet av studietiden. Gjennom teori, praksis og refleksjon, blir du utviklet og formet til en leder. Du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis, i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dermed får du tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning. 

  Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Etter dette er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkestilsetning. Forsvaret har avdelinger over hele landet, og jobbmulighetene er mange. Det er mulig å søke på mastergrad ved Forsvarets høgskole.

 3. Med fordypning i matte og fysikk kan du blant annet søke ingeniørutdanning ved Forsvarets høgskole innen telematikk. Utdanningen følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler. 

 4. I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev, uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (for eksempel studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

  Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg.

  Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker. Der får du opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og vi stiller krav til utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.

  Den daglige tjenesten er som ved andre lærebedrifter, og du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i lærefaget ditt. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.

  Andre år av læretiden vil fokuset primært være på fagopplæring i lærefaget. Du får en tilpasset opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne faglige veiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden kan du søke videre tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste og utdanning vil variere fra fag til fag.

  denne siden får du en oversikt over hvilke lærefag Forsvaret tilbyr nå.

 5. Du har disse vilkårene under utdanning: 

  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 106 399 per 1. mai 2021
  • Du får gratis kost og bosted
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

  Noen utdannings- og tjenesteløp har egne vilkår, les mer om disse, eller benytt kontaktinformasjon nederst på de aktuelle nettsidene.

Lyst på en ingeniørutdanning?

Liker du å sette deg inn i ny teknologi? I denne bachelorutdanningen lærer du blant annet å beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer mot trusler.

Pil til høyre
En soldat fra Panserbataljonen i BrigN under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge

Lærefag i Forsvaret

Les med om lærlingeordningen her.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt