DSC_6135

Forsvarets høgskoles avdelinger

Forsvarets høgskole driver forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) ved Cyberingeniørskolen, Institutt for forsvarsstudier, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Stabsskolen.

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?