Ansatte ved Forsvarets høgskole

Kjenner du navnet til den du vil kontakte, kan du bruke søkefeltet oppe i høyre hjørne på denne siden og søke direkte.

Søkefelt forsvaret.PNG
Bruk søkefeltet til å søke på ansatte ved FHS

 

 1. Ole Joachim Arnesen Aasen

  Høyskolelærer

  Geir Arne Bunde

  Høgskolelektor

  Elisabeth Désirée Eriksen

  Høgskolelektor

  Espen Flydahl

  Hovedlærer

  Anders Fongen

  Førsteamanuensis

  Ivar Helgetun

  Avdelingsingeniør

  Kirsi Marjaana Helkala

  Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
  Professor

  Mass Soldal Lund

  Professor

  Oddbjørn Pedersen

  Seksjonsleder

  Ranie Tomter

  Oberstløytnant
  Avdelingsleder

  Ravindra Babu Ummaneni

  Høgskolelektor
  Telefon: 98471372

 2. Robin Allers

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4790662421

  Adelina Trolle Andersen

  Forsker

  Saira Basit

  Visedekan [i permisjon fra IFS]
  Førsteamanuensis

  Jo Inge Bekkevold

  Seniorrådgiver

  Kjell Inge Bjerga

  Direktør
  Professor

  Ingeborg Bjur

  Stipendiat
  Telefon: +4790066994

  Tore-Martin Bredal

  Avdelingsdirektør
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Line Marie Breistrand

  Forsker

  Håvard Swane Bækken

  Seniorforsker

  Helge Danielsen

  Professor

  Ernst Rune Egelid

  Kommandør
  Hovedlærer Forsvaret

  Karen-Anna Eggen

  Forsker

  Lene Ekhaugen

  Seniorforsker

  Ingvill Moe Elgsaas

  Seniorforsker

  Jo Georg Gade

  Forsker

  Torunn Laugen Haaland

  Professor
  Telefon: 99094170

  Roar Haugsdal

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet

  Henrik Stålhane Hiim

  Førsteamanuensis

  Paal Sigurd Hilde

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095925

  Rolf Hugh Hobson

  Leder for Senter for sivil-militære relasjoner
  Professor
  Telefon: 23095929

  Sven G. Holtsmark

  Professor

  Magnus Håkenstad

  Forsker

  Håvard Klevberg

  Forsker

  Frode Liland

  Assisterende direktør (administrasjon)
  Telefon: 99092025
  Kontor: 23095750

  Kåre Dahl Martinsen

  Professor
  Telefon: 23095944

  Tor Jørgen Melien

  Gjesteforsker

  Hallvard Notaker

  Seniorforsker

  Mette Birkelund O'Connor

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Liselotte Odgaard

  Professor

  John Andreas Olsen

  Professor ii

  Ida Maria Oma

  Førsteamanuensis

  Ingerid Maria Opdahl

  Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk
  Førsteamanuensis

  Annika Kristin L. Rodriguez

  Førstekonsulent
  Kurskoordinator

  Anders Grindlia Romarheim

  Leder Senter for internasjonal sikkerhet
  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095902

  Gjermund Forfang Rongved

  Seniorforsker
  Telefon: +4722856179

  Johannes Rø

  Førsteamanuensis

  Johanne Jensen Skeie

  Forsker

  Bente Sleppen

  Oberst
  Seksjonsleder

  Martin Lau Slåtten

  Forsker
  Telefon: 23095917

  Bjørn Svenungsen

  Høgskolelektor
  Telefon: +4748045122

  Tobias Sæther

  Forsker

  Sigurd Christian Sørlie

  Førsteamanuensis

  Liv Margareth Thorkelsen

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Øystein Tunsjø

  Professor

  Vivi Cathrine Ringnes Wilhelmsen

  Forsker
  Telefon: 97705421

  Vilde Opdan Yttereng

  Forsker

  Katarzyna Zysk

  Professor
  Telefon: 23095922

  Jardar N Østbø

  Professor
  Telefon: 23095956

 3. Halvard Bjerke

  Høgskolelektor

  Luke Tangeraas Dokter

  Høgskolelektor

  Lars Roar Uggerud Dugstad

  Hovedlærer

  Kjetil Enstad

  I permisjon
  Førsteamanuensis
  Telefon: 91585116

  Birgitte Grande

  Høgskolelektor

  Thomas Christian Gulliksen

  Høyskolelærer

  Anne Marie Hagen

  Førsteamanuensis

  Tor-Erik Hanssen

  Dekan [i permisjon fra Krigsskolen]
  Hovedlærer

  Haakon Hjortmo

  Major

  Rønnaug Eli Holmøy

  Førstelektor

  Torill Holth

  Førstelektor

  Johannes Kibsgaard

  Major

  Stein Helge Kingsrød

  Hovedlærer

  Per Krogdahl

  Seksjonssjef

  Sondre Sørlie Larsen

  Seksjonsleder

  Joseph Brendan MacBride

  Høgskolelektor

  Svein Erlend Martinussen

  Førsteamanuensis

  Øyvind Melhus

  Hovedlærer
  Telefon: 90079101

  Fredrik Andre Nilsen

  Høgskolelektor

  Amund Osflaten

  Kaptein
  Faglærer

  Morten Nordhagen Ottosen

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4723099335

  Bjørn Anders Hoffstad Reutz

  Høgskolelektor

  Carsten Rønnfeldt

  Forskningsleder ved Krigsskolen
  Professor

  Trygve Johannes Smidt

  Seksjonsleder

  Njord Wegge

  Professor

  Palle Ydstebø

  Seksjonsleder
  Telefon: +4799436753

  Christian Ytterbøl

  PhD-stipendiat

 4. Katrine Antonsen

  Førsteamanuensis

  Finn Patrick Bindoff

  Høyskolelærer

  Bjørn Erik Eggen

  Høyskolelærer

  Øistein Espenes

  Emeritus
  Pensjonist

  Pål Fredriksen

  Major
  Faglærer

  Lars Peder Haga

  Førsteamanuensis

  Gunhild Foss Heggem

  Høgskolelektor

  Dag Henriksen

  Forskningsleder ved Luftkrigsskolen/oberstløytnant med professorkompetanse
  Hovedlærer

  Camilla Ulleland Hoel

  Førsteamanuensis
  Telefon: 41556565

  Hilde Ivarrud

  Faglærer

  Ann-Karin Larssen

  Førstelektor

  Dag Ola Lien

  Major
  Hovedlærer

  Roger Lien

  Major med PhD
  Hovedlærer

  Ole Jørgen Maaø

  Førsteamanuensis
  Telefon: 97518109

  Freddy Moland

  Oberstløytnant
  Seksjonsleder

  Christian Moldjord

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4793201192

  Steinar Sanderød

  Kaptein
  Hovedlærer

  Steinar Skaar

  Major/emeritus
  Pensjonist
  Telefon: 91 51 37 52

  Kåre Inge Skarsvåg

  Major
  Hovedlærer
  Telefon: 92019076

  Kjell Solbakk

  Major
  Hovedlærer

  Christina Stokkeland

  Major
  Hovedlærer

  Knut Ola Naastad Strøm

  Førsteamanuensis

  Cornelia Vikan

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4795081840

 5. Ellen Margit Kratzig Berle

  Førstelektor

  Gine Rønne Bolling

  Forsker

  Lasse Elvemo

  Kommandørkaptein
  Hovedlærer

  Stein Hatlem Forsdahl

  Orlogskaptein
  Førstelektor

  Terje Fykse

  Førstelektor

  Linn-Kristine Glesnes Gaupholm

  Førsteamanuensis

  Stig Gjølstad

  Hovedlærer

  Hans Magne Gloppen

  Høgskolelektor

  Ingrid Handeland

  Forsker
  Telefon: 92473130

  Remi Jakobsen

  Kommandørkaptein
  Seksjonsleder
  Telefon: 99096102

  Tommy Krabberød

  Kommandørkaptein med phd
  Seksjonsleder
  Telefon: 55518814

  Ina Holst-Pedersen Kvam

  Forsker

  Tore Langholm

  Professor
  Telefon: 22840119

  Håkon Lindberg

  Orlogskaptein
  Studieleder

  Tore Listou

  Førsteamanuensis

  Petter Lunde

  Orlogskaptein/KNMT Navkomp.
  Seksjonsleder

  Anne Linda Løhre

  Førstelektor

  Christophe Massacand

  Førsteamanuensis

  Jostein Mattingsdal

  PhD-stipendiat

  Frode Voll Mjelde

  Seksjonsleder
  Telefon: 99092928

  Rolf Eivind Vinjevoll Monsen

  Prest

  Atle Johan Mølholm

  Seksjonsleder

  Geir Asle Nedal

  Forsker

  Cathrine Lie Otteraaen

  Seksjonsleder

  Alexander Sauter

  Førsteamanuensis

  Nils Eivind Skaar

  Faglærer

  Hege Kristine Skilleås

  Høgskolelektor

  Gisle Strand

  Høgskolelektor
  Telefon: 55518714

  Tor Ivar Strømmen

  PhD-stipendiat

  Henning Sulen

  Orlogskaptein/KNMT Navkomp.
  Orlogskaptein

  Arild Sæbø

  Høgskolelektor

  Bjørn Terjesen

  Kommandørkaptein (p)
  Pensjonist

  Harald Totland

  Førsteamanuensis

  Lars Olav Tveita

  Førsteamanuensis emeritus
  Pensjonist

  Ståle Ulriksen

  Høgskolelektor
  Telefon: 41686072

  Steffen Vambheim Vågenes

  Hovedlærer

  Hans Jørgen Wiborg

  Høgskolelektor

  Alfa Sefland Winge

  Forsker

  Åse Gilje Østensen

  Førsteamanuensis
  Telefon: 92612097

  Steffen Øverland

  Orlogskaptein
  Faglærer

 6. Lars Christian Borg

  Høyskolelærer

  Tonje Raddum Hitching

  Høgskolelektor
  Telefon: +4767235000

  Pia Therese Jansen

  Førsteamanuensis

  Unn Gyda Næss

  Høgskolelektor

 7. Anders Aandstad

  Førsteamanuensis
  Telefon: (+47)95073842

  Stig Tore Aannø

  Oberstløytnant
  Hovedlærer

  Emilie Aasheim

  Advokat

  Morten Andersen

  Oberstløytnant
  Hovedlærer

  Øistein Bauer

  Kommandørkaptein
  Hovedlærer
  Telefon: 23095644

  Håvard Swane Bækken

  Seniorforsker

  Camilla Guldahl Cooper

  Førsteamanuensis

  Bjørnar Dullum

  Hovedlærer
  Telefon: 93283819

  Olaf von Porat Erichsen

  Hovedlærer

  Espen Persønn Flagstad

  Høgskolelektor

  Thomas Hol Fosse

  PhD kandidat

  Arvid Halvorsen

  Oberst
  Avdelingsleder

  Tormod Heier

  Oberstløytnant med professorkompetanse/forskningsleder ved Stabsskolen
  Hovedlærer

  Marius Herberg

  Oberstløytnant
  PhD-stipendiat

  Sine Vorland Holen

  Seniorrådgiver

  Marit Horgen

  Oberstløytnant
  Hovedlærer
  Lederutvikler

  Bjørn Gunnar M. Isaksen

  Forsker

  Rino Bandlitz Johansen

  Kommandørkaptein med PhD
  Hovedlærer
  Telefon: 23095861

  Åge Johnsen

  Professor ii
  Telefon: +4767238227

  Geir Hågen Karlsen

  Oberstløytnant
  Hovedlærer

  Stian Kjeksrud

  Førsteamanuensis

  Lena Pedersen Kvarving

  Hovedlærer

  Amund Nørstrud Lundesgaard

  Førsteamanuensis

  Monica Martinussen

  Professor ii
  Telefon: +4777645881

  Janne Haaland Matlary

  Professor ii

  Eystein Lockwood Meyer

  Kommandørkaptein
  PhD-stipendiat

  Bjørn Mobech-Hanssen

  PhD-stipendiat

  Bård Ravn

  Oberstløytnant
  Hovedlærer

  Ulf Erik Reuterdahl

  Seniorrådgiver

  Ørjan Rogne Rise

  Hovedlærer
  Telefon: +4722452000

  Bjørn Inge Ruset

  Oberstløytnant
  Seksjonsleder

  Tom Røseth

  Hovedlærer i etterretning
  Førsteamanuensis

  Jo Andreas Sannem

  Høgskolelektor

  Håkon Lunde Saxi

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4799278704

  Tom Erik Selstad

  Oberstløytnant
  Hovedlærer

  Thomas Slensvik

  Orlogskaptein
  Hovedlærer

  Rune Solberg

  Oberst
  Pensjonist

  Hilde Solheim

  Oberst
  Seksjonsleder

  Anders McDonald Sookermany

  Hovedlærer
  Telefon: +4799092342

  Tobias Sæther

  Forsker

  Henrik Sørlie

  Kaptein
  PhD-stipendiat

  André Berg Thomstad

  Hovedlærer
  Telefon: 93496187

  Steinar Torset

  Seksjonsleder

 8. Linn Carin Stenvig Andreassen

  Spesialbibliotekar

  Saira Basit

  Visedekan [i permisjon fra IFS]
  Førsteamanuensis

  Birgitte Berge

  Bibliotekar

  Inger Brøgger Bull

  Bibliotekleder
  Telefon: 40226852

  Anna Teresa Barbosa Da Silva

  Hovedbibliotekar

  Tor-Erik Hanssen

  Dekan [i permisjon fra Krigsskolen]
  Hovedlærer

  Vibeke Alnæs Hoffmann

  Rådgiver

  Marianne Holmen

  Seniorkonsulent
  Telefon: +4797590863

  Geir Isaksen

  Orlogskaptein

  Kari Jensen

  Hovedbibliotekar
  Telefon: 55518616

  Anders Tveit Klette

  Spesialbibliotekar

  Anna Therese Klingstedt

  Formidlingsrådgiver
  Seniorrådgiver
  Telefon: +4799092284

  Per Arne Krumsvik

  Seniorrådgiver
  Telefon: 22850047

  Magnus Nordby Mørkøre

  FoU prosjektøkonom
  Seniorkonsulent

  Unni Hirdman Rørslett

  FoU-rådgiver
  Seniorrådgiver
  Telefon: +4790686141

  Magnhild Skare

  Høgskolelektor

  Einar Skaug

  Produsent

  Tom Hilding Skoglund

  Psykolog

  Eline Vik Vedde

  Rådgiver

  Liv Vikan

  Hovedbibliotekar
  Telefon: 73995410