ml2016-9958

Forsvarets veterankort

Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon (INTOPS) eller i internasjonal innsats (INTINS). Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.

Hvem kan få veterankort?

Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort for det norske Forsvaret i minimum 30 dager i en internasjonal operasjon eller i internasjonal innsats. Dagene kan være sammenhengene eller akkumulert. Personellet må ha vært norsk statsborger på tidspunktet for tjenestegjøringen for å få utstedt veterankort. 

Produksjon av veterankort for både INTOPS og INTINS personell er iverksatt, men det vil ta noe tid før personell med internasjonal innsats kan få tilsendt sine. Internasjonal innsats (INTINS) omfatter militære  operasjoner i utlandet normalt i rammen av NATO og på NATOs territorium, som ikke faller i under forsvarslovens definisjon av INTOPS.

Veterankort utstedes kun til personellet og ikke pårørende/familiemedlemmer.

Fordelsavtaler

Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler knyttet til kortet. Dette er omtalt på veterankort.no.

Bestill veterankortet
Fyll ut skjemaet for å bestille ditt veterankort.