Ansatt i Forsvaret

Informasjon til deg som er ansatt i Forsvaret.

ansatt-landing-ph

Omstilling

Informasjon til deg som ansatt eller arbeidsgiver ved en omstilling.

Pil til høyre
Sersjantmajor Øystein Mjelle er første sersjantmajor i Heimevernet. Sersjantmajor er den øverste graden i den nye befalsordningen og han vil fungere som generalens nærmeste rådgiver under innføring av OR-ordningen i Heimevernet / Sergeant Major Øystein Mjelle is The National Home Guard’s first Sergeant Major and will be the General's close consular under implementation of the new OR-corps in the organization.
Jobb hjemmefra
Med forsvarssektorens Office 365 får du tilgang til e-post og andre ugraderte tjenester fra mobil og nettbrett – også hjemmefra.
Pil til høyre
Ny løsning for refusjoner