ml2019-7840

Nasjonal veterankonferanse

Den nasjonale veterankonferansen arrangeres for å styrke veteransamarbeidet i Norge.

Den nasjonale veterankonferansen 2020 skulle ha vært arrangert i høst, men ble avlyst på grunn av koronaviruset og smittesituasjonen.

Isteden vil vi i år invitere deg til å se tre sendinger á ca. en time – som til sammen gir deg alt det du kjenner fra de vanlige konferansene. Her får du høre veteranenes egne historier, og vite mer om hvordan ledere i Forsvarsdepartementet og Forsvaret ser på veteranivaretakelse. Og du får lære om hvordan kommuner og andre utenfor Forsvaret jobber med anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner. Som på tidligere konferanser ledes det hele av programleder Siri Lill Mannes.

De tre sendingene ser du på denne siden, eller Facebook-siden Forsvarets veteraner. Opptaket blir liggende tilgjengelig etterpå.

Les mer om de tre sendingene

Sending 1

Åse Michaelsen og Forsvarsminister Frank Bakke Jensen under Nasjonal veterankonferanse 2018 på Lillehammer

Hva har skjedd på overordnet nivå innen veteranivaretakelse, og hva er forventningene til landets kommuner?

Disse møter du i denne sendingen

 1. Utenriksministeren skal snakke om hvorfor vi sender norske soldater til utlandet.

 2. Forsvarsministeren skal snakke om Stortingsmelding nr. 15 (2019–2020) «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid»

  Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

 3. Kronprins Haakon har lenge hatt et hjerte for veteransaken, og deltok på den nasjonale veterankonferansen i 2013. Her møter han veteran Thor Andreas Kårsten, som vil fortelle om sine erfaringer fra Afghanistan og arbeidet under skredet i Gjerdrum.

 4. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kommer til politisk diskusjon med utenriksministeren og forsvarsministeren.

 5. Christian Slinning forteller sin historie om skyttergravene i Afghanistan.

 6. Helene Dahl forteller sin historie fra Middelhavet ombord på fartøyet Siem Pilot. 

 7. Politidirektøren skal snakke om politiets bidrag i internasjonale operasjoner.

 8. I hver episode møter forfatter Malin Stensønes forskjellige mennesker, som alle vil dele sin historie.

  Her møter hun Siri Flatland, som vil fortelle om sin tjeneste i Operasjon Triton.

 9. De tre veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) og Veteran møter veteran, samles for å fortelle hva de kan tilby veteraner.

 10. Statsforvalterne har en viktig rolle i arbeidet med kommunal anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. Til studio kommer:

  • Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken.
  • Knut Berg, assisterende statsforvalter i Agder.
  • Bård Pedersen, assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark.  
  • Monica A. Iveland, assisterende statsforvalter i Nordland.
 11. Sigve Innselset er utdannet til å lede ild, blant annet fra kampfly og droner. Han er det som kalles JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

  Han forteller om sine opplevelser fra iranske rakettangrep i Irak.

Sending 2

Den aller første Veteranprisen ble delt ut i Bergen. Jon Ivar Kjellin vant veteranprisen for sin innsats med de pårørende etter en internasjonal operasjon i 2010. Her sammen HKH Kronprins Haakon, som delte ut prisen / The very first veteran award was handed out in Bergen. Jon Ivar Kjellin won the prize for his work with the families after an international operation in 2010. Here with HRH Crown Prince Haakon who handed out the reward.

Hvilke ressurser kan landets kommuner spille på i utøvelsen av sin veteranpolitikk?

Sendingen kommer 22. juni

Disse møter du i denne sendingen

 1. Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet Kjersti Klæboe skal snakke om Stortingsmelding nr. 15 (2019–2020) «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid»

  Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

 2. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Ola Robertsen vil fortelle om et samtaletilbud i skolen, for barn som har en av foreldrene ute i internasjonale operasjoner.

 3. Kronprins Haakon har lenge hatt et hjerte for veteransaken, og deltok på den nasjonale veterankonferansen i 2013. Her møter han veteran Thor Andreas Kårsten, som vil fortelle om sine erfaringer fra Afghanistan og arbeidet under skredet i Gjerdrum.

 4. Øyvind Dåsvatn kommer fra RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), og vil snakke om samarbeid med statsforvalteren og DPS-prosjektet (Distriktspsykiatrisk senter).

 5. I hver episode møter forfatter Malin Stensønes forskjellige mennesker, som alle vil dele sin historie.

  Her møter hun Frederikke B. Lysgård som forteller om det å være gift med en veteran.

 6. Wenche Mobråten kommer fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for å fortelle om et prosjekt for å få spredd kompetanse om veteraner til familievernkontorene.

 7. Thomas Nysted ble skadd i Afghanistan, og forteller om en skadd veterans møte med hjelpeapparatet.

 8. Tore Tveitstul er lege og spesialist i psykiatri. Han er Forsvarets overlege i psykiatri, og sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) - en del av Forsvarets sanitet.

  Han vil snakke om hva Forsvaret gjør, og hva det sivile samfunnet må bidra med. Han vil også fortelle om hvilke ressurser Forsvaret har som kommunene kan spille på.

 9. De tre veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) og Veteran møter veteran, samles for å fortelle hva de kan tilby veteraner.

 10. Andreas Nordstrand er psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

  Frank Sandbye-Ruud er en del av Team Rubicon, som rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden.

  Sammen vil de snakke om temaet posttraumatisk vekst: Hvordan kan veteraner bruke   traumatiske opplevelser til å bidra positivt?

Sending 3

20210508OAV_Frigjøringsdagen_Veterandagen_Trondheim_LKSK_13524_export

Hva har andre kommuner gjort når det kommer til utøvelsen av sin veteranpolitikk?

Sendingen kommer 23. juni

Disse møter du i denne sendingen

 1. Statssekretær Paal Pedersen skal snakke om hva kommunenes rolle er relatert til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

 2. I hver episode møter forfatter Malin Stensønes forskjellige mennesker, som alle vil dele sin historie.

  Her møter hun Nicholas Dreyer, som forteller en skadd veterans historie.

 3. Ordfører i Horten kommune, Are Karlsen, og kommunens veterankontakt Dag Lauritzen forteller om E-læringskurs for kommunene.

  Kurset er for ansatte i kommunal og offentlig sektor for øvrig, som kan komme i kontakt med veteraner og deres nærmeste. Undervisningsopplegget gir større innsikt i hva en veteran er, hvilke utfordringer veteraner har, hvilke ressurser de har og hvordan man best mulig kan bistå dem til en god tilbakevending til det sivile livet i hjemkommunen.

 4. Kronprins Haakon har lenge hatt et hjerte for veteransaken, og deltok på den nasjonale veterankonferansen i 2013. Her møter han veteran Thor Andreas Kårsten, som vil fortelle om sine erfaringer fra Afghanistan og arbeidet under skredet i Gjerdrum.

 5. De tre veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) og Veteran møter veteran, samles for å fortelle hva de kan tilby veteraner.

 6. Toralf Heimdal er ordfører i Bardu kommune, og skal fortelle om kommunens tiltak for å ivareta sine veteraner.

 7. Thomas Mikael B. Nystad forteller sin historie fra Afghanistan, da laget hans havnet i et bakhold en novemberdag i 2008. En innsats han ble hedret med Forsvarets innsatsmedalje med rosett for.

 8. Jørg Lian er en norsk sersjantmajor i Hæren. Han ble i 2011 tildelt Krigskorset med sverd "for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009".

 9. Stadig flere kommuner markerer frigjørings- og veterandagen 8. mai. Hvordan går kommunene frem for å arrangere 8. mai?   Og hva betyr 8. mai for veteranene?

  Her møter du:

  • Oslo kommune v/ Rina Mariann Hansen 
  • Tom-Arne Tørfoss, assisterende rådmann i Indre Østfold kommune.
  • Tom Borge, veteran.
 10. Rita Ottervik er ordfører i Trondheim kommune, og vil fortelle om veteraner som bidrar i forbindelse med covid-vaksinering og Veteranhuset Midt-Norge.

 11. Eirik Kristoffersen er forsvarssjef og selv veteran. Han avslutter årets veterankonferanse, og vil også fortelle om sine opplevelser i internasjonale operasjoner.