Gruppebilde av deltakere i møtet som omhandlet

Modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Forsvaret og de andre etatene i forsvarssektoren intensiverer nå arbeidet med å modernisere og effektivisere sektoren. De skal også samarbeide tettere om IKT, digitalisering og investeringer.

For å støtte etatsjefene er et moderniseringsprogram under etablering med representanter fra alle etatene i sektoren.

Programkontoret ligger hos Forsvarsstaben, og jobber tett med alle etatsstabene. Normalt er programkontoret bemannet med minst én representant fra hver etat.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammets oppgaver:

 • Fasilitere etatsjefsmøtet slik at de bidrar til å oppnå målene innen modernisering og effektivisering
 • Følge opp sektorfelles tiltak sammen med etatstabene
 • Bidra til å utvikle felles metoder og prosesser i sektoren
 1. Gjennom etatssjefsmøtet har forsvarssektoren sammen vedtatt fire mandater:

  • Øke bruken av såkalt digital arbeidsplass og øke digital kompetanse i forsvarssektoren. Med digital arbeidsplass menes her at mesteparten av arbeidet og kommunikasjonen for sektorens ansatte skjer ved bruk av digitale verktøy. HR-avdelingen i Forsvarsstaben har ansvaret for denne utredningen som skal legges frem i mai 2021.
    
  • Organisering av driftsanskaffelsesmiljøet i sektoren. Utredningen skal kartlegge om en felles driftsanskaffelsesfunksjon vil gi økonomiske effekter og kvalitetseffekter, herunder: årsverksgevinster, bedre og kostnadsbesparende rammeavtaler og økt kvalitet gjennom styrket kompetansemiljø i sektoren. Økonomiavdelingen i Forsvarsstaben har ansvaret for denne utredningen som skal fremlegges innen utgangen av 2021.
    
  • Inngå og etablere flest mulig rammeavtaler for forsvarssektoren. Dette er en utvidelse av det vellykkede arbeidet som FLO strategiske anskaffelser har gjort med å optimalisere driftsanskaffelser. Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for dette gjennomføringsmandatet
    
  • Innføre kategoristyring av driftsanskaffelser i Forsvarsbygg. Som del av dette skal Forsvarsbygg også etablere flest mulig rammeavtaler i porteføljen for eiendom, bygg og anlegg (EBA). Forsvarsbygg har ansvaret for dette gjennomføringsmandatet.

Henry Lindbak

Brigader
Sjef Programkontoret for modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Mehwish Bokhari

Information manager
Har du spørsmål om programkontoret?