Instruktør utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets flytaktiske skole tester på dronen Black Hornet  / Instructor at the Royal Norwegian Air Force Tactical Flying School preformes tests on Black Hornet drones

Modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Forsvaret må finne bedre og mer moderne måter å jobbe på. Vi må også effektivisere hvordan vi bruker tildelte midler. For å oppnå det må vi tenke nytt, finne gode løsninger sammen og ta nødvendige valg som gir effekt.

Hvorfor gjør vi dette?
Hvorfor må Forsvaret endres og hvordan skal det gjøres?

Prosjektene

Forsvarsstaben har etablert 11 prosjektgrupper. Prosjektgruppene skal sørge for gjennomføring av tiltakene i effektiviseringsplanen.

Pil til høyre
Nestlagfører kurs hos HV-05 i Januar 2019