Kvinnelig offiser på brovingen ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen utenfor Seychellene / A female offiser at the bridge wing onboard the Norwegian frigatte HNoMS Fridtjof Nansen outside Seychelles

Tilbud og aktiviteter

Både Forsvaret, kommuner, veteranorganisasjoner og andre har arrangementer og tilbud for veteraner og familier.

 1. Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner eller veteranaktiviteter? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner?

  Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg.

  Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner.

  Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å kontakte oss – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

  Forsvarets åpne dør

  800 85 000 kl. 08.00 – 15.00 på hverdager. 

  veteraner@mil.no

  Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. Bruk post eller ring isteden. 

 2. Forsvaret har en flere tiltak, tjenester og aktiviteter for veteraner. 

  Forsvaret veteransenter på Bæreiai Kongsvinger er et aktivitets- og rekreasjonssenter – eksklusivt for Forsvarets veteraner og deres familier. Senteret har en rekke tilbud tilpasset veteraner, og en stab som står parat for å gjøre oppholdet best mulig.

  Forsvarets veterantreff- Over hele landet arrangeres det månedlige veterantreff hvor Forsvaret sponser mat, men den enkelte veteran dekker drikke selv. 

  Disse treffene er populære, og er en naturlig møtearena for mange av Forsvarets veteraner.

  Institutt for militærpsykiatri og stressmestring- Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) er Forsvarets interne ressurs innenfor stressmestring ved kriser, katastrofer og alvorlige hendelser – nasjonalt og internasjonalt

  Ettårsprogrammet

  Ettårsprogrammet - oppfølging av veteraner og deres familier. Før, under og etter internasjonale operasjoner. 

Forsvarets veteransenter

Et aktivitets- og rekreasjonssenter – ekslusivt for Forsvarets veteraner og deres familier.

Pil til høyre
ml2014-1169

Forsvarets veterankort

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Pil til høyre
ml2016-9958

Månedlige veterantreff

Hver måned arrangeres det veterantreff på over 60 steder i hele landet.

Pil til høyre
Parade under Norsk militær tattoo 2018 med veteraner under UNIFIL-jubileet 20. april 2018/ Parade during the Norwegian military tattoo 2018 with UNIFIL-veterans

Veteranbånd For deg som er veteran

ml2017-1271

Veteranbåndet kan brukes av deg som er veteran. Med båndet på armen viser du at du er veteran, og når du ser andre veteraner med båndet på armen har dere kanskje noe å snakke om med en gang? 

Har du lyst til å gå med båndet, kan du bestille et ved å sende en e-post til veteraner@mil.no. Husk å sende med adressen du ønsker veteranbåndet sendt til.

Du kan velge mellom fire forskjellige størrelser:

    •    18 cm
    •    20 cm
    •    22 cm
    •    24 cm

Husk å spesifisere i e-posten hvilken størrelse du ønsker.