Aktuelt

Les siste nytt fra hele HV-Norge.

Pil til høyre
Arkivsaker fra Heimevernet

Heimevernet og covid-19

Her finner du relevant informasjon om din tjeneste i Heimevernet i forbindelse med koronaviruset.

Pil til høyre
Heimevernet bistår Politiet og Tollvesen med grensekontroll i Innlandet fylke under Konrona-krisen

Heimevernsbladet

Heimevernsbladet skal oppdatere deg som er soldat i Heimevernet om hva som skjer i organisasjonen. Bladet skal vise viktigheten av HV, og gjennom det øke din motivasjon.

Pil til høyre
Digitalisert Arkiv

Aktuelle saker og pressemeldinger fra hele Forsvaret

Pil til høyre
En cv-90 på RenaAn armoured personnel carrier at Rena