Førstegangs­tjeneste

I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten og landet vårt. I løpet av tjenesten vil du lære mer om deg selv, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke jobb i Forsvaret etterpå.

Tjenesteguiden

Fra vaktsoldat til vognfører, og sanitetstjeneste til brannvernsoldat. Finn ut hvilke muligheter du har i førstegangstjenesten.

Pil til høyre
Illustrasjons foto av soldater fra Telemark bataljon til FMR rapport
Bekreft innkalling til førstegangstjeneste
Informasjon før du møter
Få pakketips, reiseinformasjon eller søk om utsettelse.
Hva er verneplikt?
Som vernepliktig plikter du å gjennomføre inntil 19 måneder ordinær tjeneste.

Våre krav

Du trenger en viss robusthet, både fysisk og psykisk, for å tjenestegjøre i Forsvaret.

Pil til høyre
2. Gardekompani er et av HMKGs geværkompanier. For å gå vakt og å kunne operere i hele konfliktspekteret har de en solid infanteriutdannelse.
Her under øvelse pre-YMER på Hengsvann.

/

2.Guard company during a field exercise outside of Oslo.

Rekruttskolen

Dette er starten på førstegangstjenesten. Lær mer om hva rekruttskolen går ut på.

Pil til høyre
Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.