Flytekniker

Nye tider krever mer av oss og flere av oss.

Vi er en mangfoldig arbeidsplass med gode muligheter for karriere og egenutvikling, og er alltid på utkikk etter flinke folk.

Hvorfor jobbe i Forsvaret?

Som ansatt i Forsvaret vil du gjøre en forskjell, og bidra til å sikre Norge og norske interesser. Det gjelder uansett om du jobber ute i felt, på kontoret, i kantina, verkstedet eller på sykestua. Vi behøver både militært og sivilt personell.

Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger - Hos oss er det fagmiljøer du kan gjøre karriere innen.

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Tilbake til Forsvaret

Savner du Forsvaret? Har du tidligere vært ansatt som offiser eller befal, kan det godt hende vi trenger deg tilbake.

Pil til høyre
To Air Battle Managers i Air Ops på Sørreisa.
Lærling i Forsvaret
Forsvaret er en av landets største lærebedrifter med nesten 30 ulike lærefag.
Stillinger OR 2–4
På Min side lyser vi av og til ut stillinger på nivå OR 2–4. Kun tilgjengelig for deg som ennå ikke har dimittert.

Jobb i Etterretningsbataljonen

Vi søker kollegaer som kan innhente, bearbeide og analysere informasjon til støtte for militære operasjoner.

Pil til høyre
Soldat fra Etterretningsbataljonen på nattpatrulje/ Soldier from the battalion of Intelligence at nightpatrol

Jobb i Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker er spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Pil til høyre
FS_karusell_01_16

Jobb i Telemark bataljon

Telemark bataljon HRS er den avdelingen i Hæren med høyest beredskap og kortest reaksjonstid.

Pil til høyre
Soldater fra Telemark bataljon gjennomføring trening på å entre hus under en øvelse på Rena.

Jobb i Kystjegerkommandoen

Kystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten til sjøs og på land.

Pil til høyre
20181102JØ_9740

Jobb i Minedykker­kommandoen

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Våre spesialtrente dykkere er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver.

Pil til høyre
x DFS MD-AVD 623

Jobb som artillerijeger

Artillerijegerne lokaliserer, overvåker og bekjemper viktige mål bak fiendens linjer ved hjelp av ild fra bakke- sjø- og luftressurser.

Pil til høyre
Artillerijeger fra Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen.

Jobb som Air Battle Manager

Fra operasjonsrommet i Sørreisa overvåkes luftrommet døgnet rundt, og det utøves taktisk kontroll av luftstridskrefter.

Pil til høyre
kontroll_og_varsling_thumbnail

Søknadssystemet

Søknadssystemet er en ordning for militært personell, med graden OF 3 og høyere eller OR 7 og høyere, som ønsker å bytte stilling.

Pil til høyre
Marinejeger på fartøy
Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt