Kontakt og varsling

Har du spørsmål til Forsvaret, kan du kontakte oss sikkert på skjema, chat, e-post eller telefon 91 50 30 03 (ikke SMS).

Kontaktskjema
For når vi trenger å vite hvem du er. Logg inn med ID-porten.
Telefon og chat
Ring 91 50 30 03 (ikke SMS) eller chat med oss for generelle spørsmål der vi ikke trenger å vite hvem du er.

Svar på spørsmål vi ofte får

 1. Faktasiden om sesjon svarer på mange generelle spørsmål som hva som skjer på sesjonsdagen, hvor sesjonssentrene til Forsvaret er og hvordan du kan forberede deg.

  Om du har spesielle spørsmål knyttet til din sesjon ber vi deg om å ringe eller bruke kontaktskjemaet vårt.

 2. Utsettelse eller fritak

  Er du innkalt til førstegangstjeneste og ønsker å søke om utsettelse eller fritak? Finn søknadsskjema her.

  Vi vil også anbefale vår samling av Tips, myter og fakta.

 3. denne siden finner du ofte stilte spørsmål om utdanning i Forsvaret.

 4. Svar på mange praktiske spørsmål om tjenesten i Heimevernet finner du her.

 5. For å sikre operativ evne kan Forsvaret med hjemmel i rekvisisjonsloven rekvirere kjøretøy, materiell og bygninger ved behov. Du finner en rekke svar om ordningen på denne siden.

  Har du ytterligere spørsmål, ring 91 50 30 03 (hverdager kl. 10–14).

E-post

 1. Trenger vi å vite hvem du er, må du logge inn på kontaktskjemaet over. For andre henvendelser kan du sende e-post til Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

  kontakt@forsvaret.no

 2. Har du spørsmål knyttet til militær aktivitet, kan du kontakte Forsvarets operative hovedkvarter.

  foh.info@mil.no

 3. Er du veteran eller pårørende, og har behov for å kontakte Forsvaret? Se også informasjon om relevante telefonnumre lenger ned på siden. 

  veteraner@mil.no

 4. Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har innholdsansvaret for forsvaret.no. Er det noe informasjon du ikke finner, eller ønsker å gi oss tilbakemelding om nettstedet?

  Send oss en e-post

Presserom

Informasjon om pressekontakter, aktuelle pressemeldinger og Forsvarets mediearkiv finner du her.

Pil til høyre
Internasjonal presse møtte innsatsstyrke Ida & Lyra, ute i felt, i anledning øvelse Nordic Response 2024.

Viktige kontaktpunkter

 1. Grønn linje er et tilbud til Forsvarets personell og deres familier. Her får du tilbud om noen å snakke med når livet er vanskelig, og du kan ringe uavhengig av når du tjenestegjorde, grad eller trosbakgrunn.

  Telefonen er alltid åpen, og gratis å ringe fra fasttelefon. Telefonen betjenes av frivillig personell fra Kirkens SOS som har trening i å snakke med mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som har jevnlig opplæring om Forsvaret.

 2. Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er betjent hverdager klokken 08.00–15.00.

  Utenom åpningstiden kan Kameratstøttetelefonen (800 48 500) benyttes. Der kan veteraner og deres familier snakke med en veteran som har tjenestegjort ute.
  Se også veteransidene for mer kontaktinformasjon.

 3. Har du spørsmål eller en sak om arbeidsforhold eller arbeidsmiljø? Kontakt Forsvarets hovedverneombud. Du finner kontaktinfo på denne siden.

  Hovedverneombudet kan også nås på e-post sentrale.hovedverneombud@mil.no.

 4. Ved store ulykker blir det alltid opprettet egne pårørendetelefonnummer.

  Hver forsvarsgren har også en døgnbemannet alarmtelefon som det alltid er mulig å komme i kontakt med.

 5. Til Forsvarets varslingskanal kan ansatte og vernepliktige i virksomheten melde fra om kritikkverdige forhold innen arbeidsmiljø, forvaltning eller andre forhold som kan påføre Forsvaret eller Forsvarets arbeidstakere tap eller skade.

  Alt personell har plikt til å varsle arbeidsgiver og verneombudet om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og om trakassering, mobbing og diskriminering.

  Rapportering av hendelser går direkte til lederen din og er ikke anonymt. Ønsker du å varsle anonymt, kan du lese om mulighetene på Forsvarets varslingskanal.