Kontakt og varsling

Har du spørsmål til Forsvaret, kan du kontakte oss sikkert på skjema, chat, e-post eller telefon 91 50 30 03.

Kontaktskjema
Har du spørsmål, bruk kontaktskjema. Logg inn med ID-porten.
Telefon og chat
Ring 91 50 30 03 eller chat med oss for generelle spørsmål der vi ikke trenger å vite hvem du er. Utenfor åpningstid kan du også snakke med vår chatbot.

Svar på spørsmål vi ofte får

 1. Faktasiden om sesjon svarer på mange generelle spørsmål som hva som skjer på sesjonsdagen, hvor sesjonssentrene til Forsvaret er og hvordan du kan forberede deg.

  Om du har spesielle spørsmål knyttet til din sesjon ber vi deg om å ringe eller bruke kontaktskjemaet vårt.

 2. Utsettelse eller fritak

  Er du innkalt til førstegangstjeneste og ønsker å søke om utsettelse eller fritak? Finn søknadsskjema her.

  Vi vil også anbefale vår samling av Tips, myter og fakta.

 3. denne siden finner du ofte stilte spørsmål om utdanning i Forsvaret.

 4. Svar på mange praktiske spørsmål om tjenesten i Heimevernet finner du her.

 5. For å sikre operativ evne kan Forsvaret med hjemmel i rekvisisjonsloven rekvirere kjøretøy, materiell og bygninger ved behov. Du finner en rekke svar om ordningen på denne siden.

  Har du ytterligere spørsmål, ring 91 50 30 03 (hverdager kl. 10–14).

E-post

 1. Trenger vi å vite hvem du er, må du logge inn på kontaktskjemaet over. For andre henvendelser kan du sende e-post til Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

  [email protected]

 2. Har du spørsmål knyttet til militær aktivitet kan du kontakte Forsvarets operative hovedkvarter.

  [email protected]

 3. Er du veteran eller pårørende, og har behov for å kontakte Forsvaret? Se også informasjon om relevante telefonnumre lenger ned på siden. 

  [email protected]

 4. Forsvarets mediesenter har redaktøransvaret for forsvaret.no. Er det noe informasjon du ikke finner, eller ønsker å gi oss tilbakemelding om vårt nettsted?

  Send oss en e-post her

Presserom

Informasjon om pressekontakter, aktuelle pressemeldinger og Forsvarets mediearkiv finner du her.

Pil til høyre
Torsdag 17.mars var det besøksdag for media og inviterte gjester i Rena leir, i anledning øvelse Brilliant Jump 22.Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo i pressekonferansen.

Viktige kontaktpunkter

 1. Grønn linje er et tilbud til Forsvarets personell og deres familier. Her får du tilbud om noen å snakke med når livet er vanskelig, og du kan ringe uavhengig av når du tjenestegjorde, grad eller trosbakgrunn.

  Telefonen er alltid åpen, og gratis å ringe fra fasttelefon. Telefonen betjenes av frivillig personell fra Kirkens SOS som har trening i å snakke med mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som har jevnlig opplæring om Forsvaret.

 2. Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er betjent hverdager klokken 08.00–15.00.

  Utenom åpningstiden kan Kameratstøttetelefonen (800 48 500) benyttes. Der kan veteraner og deres familier snakke med en veteran som har tjenestegjort ute.
  Se også veteransidene for mer kontaktinformasjon.

 3. Har du spørsmål eller en sak om arbeidsforhold eller arbeidsmiljø? Kontakt Forsvarets hovedverneombud. Du finner kontaktinfo på denne siden.

  Hovedverneombudet kan også nås på e-post [email protected].

 4. Ved store ulykker blir det alltid opprettet egne pårørendetelefonnummer.

  Hver forsvarsgren har også en døgnbemannet alarmtelefon som det alltid er mulig å komme i kontakt med.

 5. Til Forsvarets varslingskanal kan ansatte og vernepliktige i virksomheten melde fra om kritikkverdige forhold innen arbeidsmiljø, forvaltning eller andre forhold som kan påføre Forsvaret eller Forsvarets arbeidstakere tap eller skade.

  Alt personell har plikt til å varsle arbeidsgiver og verneombudet om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og om trakassering, mobbing og diskriminering.

  Rapportering av hendelser går direkte til lederen din og er ikke anonymt. Ønsker du å varsle anonymt, kan du lese om mulighetene på Forsvarets varslingskanal.