Publikasjonar og rapportar

For Forsvaret er det viktig å sikre openheit og lett tilgang til faktainformasjon. Her finn du Forsvarets publikasjonar frå i år og frå tidlegare år.

Tall og statistikk

Les om Forsvarets budsjett, personell og øvelsesaktivitet.

Pil til høyre
MINIMI

Tidligere rapporter og undersøkelser

 1. I september 2018 overleverte Libya-utvalget sin rapport om "Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011".

 2. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over 22 000 nordmenn tjenestegjorde i FNs Libanon-operasjon UNIFIL i årene 1978–1998.

  Forsvarets sanitet gjort den største kartleggingen av Libanon-soldatenes psykiske helse noensinne. Over halvparten av soldatene svarte på den omfattende undersøkelsen som ble publisert 18. oktober 2016.

  Les UNIFIL-undersøkelsen her.

 3. I 2013 laga Forsvaret for første gong ein rapport som beskriv alle dei internasjonale operasjonane Forsvaret deltek i.

  ​​​​​​Tidlegare har Forsvarets operative hovudkvarter offentleggjort halvårsrapportar om militære operasjonar i Afghanistan. I 2013 rapporterte hovudkvarteret for første gong på alle dei internasjonale ​bidraga der Forsvaret har hatt ei rolle i første halvår 2013.

  I 2013 var det framleis Afghanistan-operasjonen som blei via størst merksemd i rapporten, sidan det framleis var Noregs største internasjonale bidrag. Fregattstyrken i Adenbukta, FN-observatørane i Midtausten og misjonen i Sør-Sudan blei også omtala i rapporten.

  Les Internasjonale operasjoner-rapporten her.