Uniformer, grader og medaljar

Forsvaret er ein tradisjonsrik organisasjon med lang historie. Uniformer, grader og medaljar er grunnleggande delar av Forsvaret.

_MG_1578 copy

Uniformer

Uniforma er soldatane sitt vern mot vêr og klima, men òg mot inhuman behandling i krig.

Pil til høyre
Luftvernsoldater på oppstilling.

Militære grader

Grader og uniformsmerke er ikkje til pynt. Dei har òg viktige funksjonar.

Pil til høyre
Nye distinksjoner (fv.) Sersjantmajor Luftforsvaret, Flaggmester Sjøforsvaret og Sersjantmajor Hær / New distinction (fl.) Sergeant major Airforce, Master chief petty officer Navy and Sergeant major Army.

Medaljar

Medaljar er Forsvarets synlege takk for god innsats. Les meir om medaljane våre.

Pil til høyre
Besetningen som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav ble i går hedret med medaljer under en høytidelig sermoni på Bergenhus festning.