20200730IGJ_2451

Forsvaret i tall

Hvor mange mennesker er i det norske forsvaret? Hva er budsjettet vårt? Her finner du fakta.

Tallene oppdateres årlig i forbindelse med lansering av Forsvarets årsrapport.