Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, taler og legger ned krans ved Luftforsvarets minnemonument på Akershus Festning.

Forsvaret i tall

Hvor mange mennesker er i det norske forsvaret? Hva er budsjettet vårt? Her finner du fakta.

Tallene oppdateres årlig i forbindelse med lansering av Forsvarets årsrapport.