Publikasjoner i vitenskapelige kanaler

Ansatte ved Forsvarets høgskole publiserer sine resultater i vitenskapelige tidsskrift og gjennom akademiske bokforlag - norske og internasjonale.

I tillegg formidler vi kunnskap gjennom rapporter, fagtidsskrifter, aviser og media og våre egne skriftserier som IFS Insights, Necesse og Luftmilitært tidsskrift med flere.   

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift og utgivelser gjennom akademiske forlag

Under er en oversikt over Forsvarets høgskoles publikasjoner i vitenskapelige kanaler. Resultatene er automatisk hentet fra forskningsdatabasen Cristin, og det må tas høyde for feilføringer. 

Du kan filtrere på avdeling, type publikasjon og år. 

Utgivelser i FHS-seriene finner du på siden Rapporter, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling (følg lenken over eller i bunnen av siden).