Forsknings- og utviklingsprosjekter ved Forsvarets høgskole

Prosjektinformasjonen er automatisk hentet fra den nasjonale forskningsdatabasen Cristin. Det må tas høyde for feilføringer.

Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole

Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole bidrar med kunnskap om Ukraina og russiske operasjoner i Ukraina gjennom forskning og formidling.

Pil til høyre
Kart over Ukraina