Forsknings- og utviklingsprosjekter ved Forsvarets høgskole

Prosjektinformasjonen er automatisk hentet fra den nasjonale forskningsdatabasen Cristin. Det må tas høyde for feilføringer.

Hvordan skiller militær ledelse seg mellom land?

Sveitserne har tatt initiativ til en internasjonal sammenlignende analyse av militære lederutviklingskonsepter. Fra Norge deltar forskere ved FHS/Stabsskolen.

Pil til høyre
Int prosjekt ledelse konferanse