Svar på egenerklæringen
Det er for tiden mange som prøver å svare på egenerklæringen. Hvis du opplever problemer eller teknisk feil, anbefaler vi at du prøver på nytt senere i dag eller i morgen. Ditt svar blir registrert selv om du svarer etter fristen.
Her er vi
Noreg har soldatar over heile verda. Sjå kva for internasjonale operasjonar Forsvaret deltar i.
Slik øver vi
Jamlege øvingar sikrar at Forsvaret kan rykke ut raskt – om det skulle bli naudsynt.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.
Helseregister
Forsvaret har et sentralt helseregister over nåværende og tidligere personell. Les mer om tilgang og bruk her.

Slik varsler du

Opplever kritikkverdige forhold i Forsvaret? Bruk Forsvarets varslingskanal.

Pil til høyre
heimevernssoldater på trening