Forsvarets mediebank

  • Bilete og video frå øving Joint Viking og resten av Forsvarets verksemd finn du i Forsvarets mediebank.
  • Eldre bilete av Forsvarets verksemd ligg i denne Dropbox-mappa.
Her er vi
Noreg har soldatar over heile verda. Sjå kva for internasjonale operasjonar Forsvaret deltar i.
Slik øver vi
Jamlege øvingar sikrar at Forsvaret kan rykke ut raskt – om det skulle bli naudsynt.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.
Helseregister
Forsvaret har et sentralt helseregister over nåværende og tidligere personell. Les mer om tilgang og bruk her.

Slik varsler du

Opplever kritikkverdige forhold i Forsvaret? Bruk Forsvarets varslingskanal.

Pil til høyre
heimevernssoldater på trening