Forsvaret

Mediebanken

Torsdag 5. oktober klokka 21.00 startar ei omfattande systemoppdatering av Forsvarets mediebank. Dette kan ta inntil fire timar, og tenesta vil ikkje vere tilgjengeleg under oppdateringa. Vi ber om orsaking for dette.

Foto og video
I mediebanken finn du bilete og video av Forsvarets verksemd og aktivitetar.
Her er vi
Noreg har soldatar over heile verda. Sjå kva for internasjonale operasjonar Forsvaret deltar i.
Slik øver vi
Jamlege øvingar sikrar at Forsvaret kan rykke ut raskt – om det skulle bli naudsynt.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.
Helseregister
Forsvaret har et sentralt helseregister over nåværende og tidligere personell. Les mer om tilgang og bruk her.

Slik varsler du

Opplever kritikkverdige forhold i Forsvaret? Bruk Forsvarets varslingskanal.

Pil til høyre
heimevernssoldater på trening