Forsvaret og koronaviruset
Informasjon for tilsette, soldatar og presse om Forsvarets aktivitetar og tiltak under koronavirusutbrotet.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.