Forsvaret

Profesjon og kultur i Forsvaret

Hvordan vi oppfører oss, og hvilke verdier vi har, er avgjørende for forsvarsvilje, operativ evne og gode arbeidsforhold.

Pil til høyre
Norsk force protection under deployeringen til Island under Iceland Air Policing 2020.
Foto og video
I mediebanken finn du bilete og video av Forsvarets verksemd og aktivitetar.
Her er vi
Noreg har soldatar over heile verda. Sjå kva for operasjonar Forsvaret deltar i.
Slik øver vi
Jamlege øvingar sikrar at Forsvaret kan rykke ut raskt – om det skulle bli naudsynt.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.
Helseregister
Forsvaret har et sentralt helseregister over nåværende og tidligere personell. Les mer om tilgang og bruk her.

Slik varsler du

Opplever kritikkverdige forhold i Forsvaret? Bruk Forsvarets varslingskanal.

Pil til høyre
heimevernssoldater på trening