Koronainfo for ansatte og soldater
Aktuell informasjon for Forsvarets personell om tiltak og føringer under koronapandemien.
Forsvaret og koronaviruset
Informasjon til presse og allmennheten om Forsvarets aktiviteter og koronatiltak.
Spørsmål om Forsvaret?
Har du spørsmål om sesjon, førstegangstjeneste, utdanning eller Heimevernet? Ta kontakt med oss her.