Regelverk

FOBID er Forsvarets publiseringsløysing for avtaler, regelverk og andre styringsdokument.

FOBID er ei forkorting for Forsvarets oversikt over reglar, instruksar og direktiv. Regelverkseininga i Forsvarets fellestenester (FFT) har ansvaret for å utvikle og drifte databasen.

Løysinga er førebels under utprøving, og inneheld berre eit utval av ugraderte dokument.

Forsvarets regelverk
Oversikt over Forsvarets ugraderte reglar, instruksar og direktiv.
Regelverksenheten
Regelverksenheten (RE) er forsvarets rådgiver for regelverksforvaltning.

Thomas Hol Fosse

Sjef Regelverkseininga
Telefon: 23 09 53 60

Frode Wærnø

Nettansvarleg Regelverkseininga
Telefon: 23 09 53 68