Regelverk

FOBID er Forsvarets publiseringsløysing for avtaler, regelverk og andre styringsdokument.

FOBID er ei forkorting for Forsvarets oversikt over reglar, instruksar og direktiv. Seksjon for regelverk og juridiske tenester (RE) har ansvaret for å utvikle og drifte databasen.

Løysinga er førebels under utprøving, og inneheld berre eit utval av ugraderte dokument.

Forsvarets regelverk
Oversikt over Forsvarets ugraderte reglar, instruksar og direktiv.
Seksjon for regelverk og juridiske tenester (RE)
Seksjonen er ein del av Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD) som er underlagd Forsvarets fellestenester.

Thomas Hol Fosse

Sjef, Seksjon for regelverk og juridiske tenester
Telefon: 23 09 53 60

Frode Wernø

Nettansvarlig, Seksjon for regelverk og juridiske tjenester
Telefon: 23 09 35 61