Påtroppende sjef Luftforsvaret, generalmajor under sjefsskifte.

Folland innsatt som ny sjef for Luftforsvaret

Onsdag 11. august ble Rolf Folland innsatt som ny sjef for Luftforsvaret i en høytidelig seremoni på Rygge flystasjon.

- Det som imponerer meg med Rolf er hans fokus og vilje til å se på nye løsninger. Luftforsvaret har bestandig vært fremst i klassen når det kommer til å ta i bruk ny teknologi. Rolf har alle forutsetninger til å se teknologien i sammenheng med de endringene Luftforsvaret fortsatt skal gjennomgå. Jeg har store forventninger til Rolf, og jeg vet at han kommer til å levere, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sin tale til den nye sjefen i Luftforsvaret. 

Takket av Skinnarland

Skinnarland har vært øverste sjef for Luftforsvaret siden 2016, og starter nå i ny jobb som sjef operasjoner i Forsvarsstaben. Hun overlater stafettpinnen til Folland, med et betydelig mer moderne luftforsvar enn da hun startet i jobben.

- Det har vært fem begivenhetsrike år, med modernisering av hele Luftforsvaret. Under Tonje sin ledelse har Luftforsvaret nådd alle de viktige milepælene, samtidig som Luftforsvaret har levert operasjoner både hjemme og ute. Tonje, du har vært en grundig offiser. Din grundighet har gitt meg trygghet, roste forsvarssjef Kristoffersen, til den avtroppende sjefen.

Hun har vært historisk som både den første kvinnelige grensjefen og den første i Luftforsvaret som ikke har vært utdannet som flyger I toppstillingen. Hennes mantra har vært Mission First – People and Safety Always!

- Jeg er veldig stolt av alt vi har fått til sammen, og grunnlaget som er lagt for et femte generasjons luftforsvar. Det beste med å være sjef er å få oppleve alle de dyktige og dedikerte menneskene som får hjulene til å gå rundt og framover i Luftforsvaret. Selv om omstilling har vært vanskelig for mange, er det alltid fokus på oppdraget, teamet og utvikling som er framtredende i alle avdelinger. Jeg ønsker min etterfølger, generalmajor Rolf Folland lykke til i sin gjerning og er trygg på at han vil lykkes med å videreutvikle luftmakt for fellesskapet sammen med alle dere, sa en rørt Skinnarland i hennes avslutningstale.

Folland med lang erfaring

Folland er utdannet helikopterflyger og har en mastergrad fra US Air Force Command and Staff College (ACSC), sjefskurset ved Forsvarets høgskole, og Royal College of Defence Studies i London. Han har også en sivil bachelorgrad i psykologi. Den nye sjefen har gjennom årene vært en viktig stemme innenfor tematikken rundt både risikohåndtering og kultur i Luftforsvaret.

Folland har også lang erfaring som helikopterflyger i Luftforsvaret, og han har vært skvadronssjef både for 330 skvadron og 337 skvadron. I 2010 var han sjef for det norske helikopterbidraget i Afghanistan. Han har videre tjenestegjort som senior stabsoffiser ved Forsvarets høgskole, vært sjef for Rygge flystasjon og sjef for operasjonsseksjonen i Forsvarsstaben.

Folland kommer fra stillingen som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge, hvor han har vært siden 2017. 

- Tusen takk for tilliten. Det er et stort ansvar å lede Luftforsvaret, og jeg ser frem til å videreutvikle Luftforsvaret sammen med dere. Det viktigste vi gjør hver eneste dag er å produsere og bidra til økt fellesoperativt effekt, trening, øvelser og operasjoner. Jeg gleder meg til å ta Luftforsvaret mot nye høyder, med fokus på grundighet, pågangsmot, åpenhet og ikke minst et godt arbeidsmiljø, sa Folland.

Til slutt takket Folland avtroppende sjef, generalmajor Tonje Skinnarland for den enorme innsatsen hun har lagt ned i en krevende periode som sjef for Luftforsvaret.

- Vi har fått et godt utgangspunkt for de utfordringene som venter oss fremover!